Gemeente moet meer doen aan dierenwelzijn

Pijnacker-Nootdorp, 31 oktober 2016 – De gemeente Pijnacker-Nootdorp moet meer maatregelen nemen om het dierenwelzijn in de gemeente te verbeteren. Daarvoor pleit de Partij voor de Dieren naar aanleiding van de bespreking van de nota Dierenwelzijn in de gemeenteraad.

Het college van Burgemeester en Wethouders stelt dat de gemeente voldoende doet op het gebied van dierenwelzijn en dat verbeteringen niet nodig zijn. In het Hoofdlijnenakkoord, dat in 2014 is opgesteld, is afgesproken dat er voorstellen ter verbetering van dierenwelzijn worden gedaan.  Aan deze afspraak wordt nu niet voldaan. De Partij voor de Dieren vindt dat er wel degelijk verbeteringen kunnen moeen worden uitgevoerd en heeft hiervoor een aantal voorstellen ingediend.

Zo moeten de mogelijkheden voor plaatsing van schuilstallen worden verbeterd via het ruimtelijke beleid. De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft een groot buitengebied. Daarom is het belangrijk om in dit gebied oog te hebben voor het welzijn van weidedieren.

De partij wil dat de diervriendelijke aanpak van overlast van in het wild levende dieren wordt vastgelegd, zodat voor iedereen duidelijk is wat de aanpak is en hoe er met overlast wordt omgegaan. Dieren, die overlast geven, worden gevangen en krijgen elders weer een goede natuurlijke plek om te leven.

Het aantal stalbranden neemt toe. Dat gaat gepaard met heel veel dierenleed en gevaar voor mensen die in de omgeving wonen. Het toezicht op de veiligheid van stallen ligt in handen van de brandweer. De Partij voor de Dieren heeft voorgesteld om in de jaarplannen van de brandweer het toezicht op stallen steekproefsgewijs mee te nemen. Dit komt niet alleen de veiligheid van dieren, maar ook van mensen ten goede.

Deze voorstellen kregen steun van GroenLinks, Partij van de Arbeid, eerlijk Alternatief en Trots, maar behaalden geen meerderheid.

Verder heeft de Partij voor de Dieren een voorstel ingediend om een maatschappelijke dialoog te voeren over dierenwelzijn in de gemeente. Het college en de gemeenteraad vinden het belangrijk om in contact te staan met onze inwoners.  Daarom heeft de Partij voor de Dieren, samen met D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid, Trots en eerlijk Alternatief voorgesteld om in gesprek te gaan met inwoners, betrokken maatschappelijke organisaties, het (basis)onderwijs, verenigingen en ondernemingen van Pijnacker-Nootdorp. Doel van die gesprekken is het inventariseren van aandachtspunten van inwoners op het gebied van dierenwelzijn en deze aandachtspuntenmee te nemen in het gemeentelijke dierenwelzijnsbeleid.

Fractievoorzitter Carla van Viegen van de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp: “Het is echt onbegrijpelijk dat het college en een groot aantal partijen tegen de gemaakte afspraken in geen verbeteringen wil doorvoeren op het gebied van dierenwelzijn. Het college en deze partijen zouden meer ambitie moeten tonen om ook het leven van dieren in onze gemeente aangenamer te maken.”