Gemeente moet optreden tegen eigenaren gevaarlijke honden

Pijnacker-Nootdorp, 18 januari 2017 – De gemeente Pijnacker-Nootdorp moet optreden tegen de eigenaren van honden die andere dieren of mensen bijten. Dat stelt de Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp naar aanleiding van een incident vorig jaar. Daarbij beet een hond een zwaan dood. De gemeente weigert vooralsnog maatregelen te nemen en de Partij voor de Dieren vindt deze houding veel te passief.

Een inwoner van Pijnacker-Nootdorp zag eind december hoe een loslopende hond in het bijzijn van zijn baas aan de Bovenmolenweg in Oude Leede een zwaan doodbeet. Het dier werd spartelend in het weiland achtergelaten.

De Partij van de Dieren stelde over dit incident direct vragen aan burgemeester en wethouders. De partij vroeg zich af of er onderzoek is gedaan, of de eigenaar van de hond is opgespoord en of de gemeente maatregelen neemt om dergelijke voorvallen in de toekomst te voorkomen. Op alle vragen kreeg de partij zeer korte antwoorden, die er op neerkwamen dat de gemeente niets doet.

De Partij voor de Dieren is teleurgesteld over de zeer passieve houding van het college wat betreft dit incident, waarbij de openbare orde in het geding was en de wet is overtreden. De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en zou maatregelen moeten treffen. Daarom heeft de partij aanvullende vragen gesteld in de hoop dat de gemeente nu wel serieus op de kwestie ingaat en maatregelen neemt.

Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de gemeente Pijnacker-Nootdorp: ‘In de gemeentelijke nota Dierenwelzijn staat dat het volgens het college uitstekend gesteld is met het dierenwelzijn in onze gemeente. Een passieve reactie op dit incident staat daar haaks op. Verder vind ik dat het college zorgvuldiger en met meer zorg en aandacht onze vragen zou moeten beantwoorden’.

In de nieuwe reeks vragen merkt de partij op dat een hond, die zo maar een zwaan dood bijt, ook een gevaar kan vormen voor de veiligheid van kinderen en volwassenen. Als in de toekomst weer zo’n incident plaatsvindt en de eigenaar is bekend, dan zou de gemeente maatregelen kunnen treffen tegen de eigenaar van de hond, zoals een muilkorfgebod.

Ook wil de Partij voor de Dieren weten waarom de gemeente tot nu toe niet bereid was om actie te (laten) ondernemen of maatregelen te treffen. Verder vraagt ze of er over dit incident overleg is geweest met de politie en zo nee, waarom niet. De partij wijst er op dat er bij het desbetreffende incident sprake was van overtreding van de toenmalige Flora- en faunawet, de huidige Wet natuurbescherming.