Minima moeten deel kosten dierenarts vergoed krijgen

Pijnacker-Nootdorp, 26 mei 2017 – Mensen met een minimuminkomen zouden een deel van de kosten voor een dierenarts vergoed moeten krijgen. Dat stelt de Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp voor. Nu zien mensen in de bijstand of een andere uitkering soms af van een bezoek aan de dierenarts omdat ze dat niet kunnen betalen.

De Partij voor de Dieren is blij dat de gemeente Pijnacker-Nootdorp armoede onder haar inwoners wil aanpakken, onder meer via goede begeleiding, het voorkomen van armoede, schuldhulpverlening en een kindpakket. Het laatste houdt in dat mensen met een laag inkomen  een vergoeding kunnen aanvragen voor binnen- en buitenschoolse activiteiten. Zo kunnen deze kinderen volwaardig deelnemen aan onze samenleving. De Partij voor de Dieren juicht dit toe. Maar voor mensen die in sociaal en financieel moeilijke omstandigheden leven en een huisdier hebben, wordt weinig gedaan. Door omstandigheden, als een scheiding of het verliezen van een baan, kunnen mensen soms plotseling snel in slechte financiële omstandigheden geraken. Terwijl het gezelschap van een huisdier in deze omstandigheden vaak heel belangrijk is en het welzijn van deze mensen vergroot. Toch gebeurt het soms dat zij het dier de deur uit moeten doen omdat zij de dierenartskosten niet meer kunnen betalen. Want bijna 60 procent van de huisdiereigenaren met een minimuminkomen geeft aan dat ze om financiële redenen wel eens hebben afgezien van een dierenartsbezoek. Dit komt het dierenwelzijn uiteraard niet ten goede.

De Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp dringt er daarom bij burgemeester en wethouders op aan dat mensen met een minimuminkomen financieel ondersteund worden bij medisch noodzakelijke kosten van hun huisdier.

De partij wijst daarom naar Rotterdam, waar al in 2007 de eerste dierenartspraktijk voor mensen met een uitkering is geopend, een samenwerkingsverband tussen de gemeente, Dierenbescherming en de GGD. De gemeente zou zich ervoor moeten inzetten dat een dergelijke regeling ook in Pijnacker-Nootdorp komt, al of niet met financiële ondersteuning van de gemeente.

Verder pleit de Partij voor de Dieren ervoor dat de gemeente geld beschikbaar stelt om mensen in de bijstand minimaal één keer per jaar gratis naar de dierenarts te laten gaan. Ook zouden zij een vergoeding van de helft van de dierenartskosten voor noodzakelijk medisch ingrijpen bij een dier moeten krijgen, tot een maximum van 300 euro. Een dierenarts zou moeten beoordelen in hoeverre zo’n ingreep nodig is en wat die gaat kosten.

Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp: ‘Het motto van onze partij is: het gaat niet om het recht van de sterksten, maar om het belang van de zwaksten. Daarom moeten we goed zorgen voor mensen die het minder hebben en hen helpen om weer een waardig en zelfstandig leven te kunnen leiden, ook als zij een huisdier hebben’.