Nieuws


  • januari

  • Partij voor de Dieren teleur­ge­steld over gang van zaken motie kinder­pardon

    Pijnacker-Nootdorp, 21 december 2018 –Donderdag 20 december heeft de Partij voor de Dieren een motie ingediend, waarin de burgemeester werd opgeroepen om zich actief in te zetten om te voorkomen dat kinderen, die in Nederland opgegroeid en geworteld zijn worden uitgezet, het zogenaamde kinderpardon. Ook riep de motie op om bij de staatssecretaris te pleiten voor een humane oplossing voor geworteld...