Een planeetbrede visie


Hou vast aan je idealen

Onze idealen

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Klimaat, milieu en natuur

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Dieren­welzijn

Gemeen­telijk bestuur

Onze mensen

Actueel

Partij voor de Dieren wil meer maat­re­gelen tegen giflo­zingen glas­tuinbouw in opper­vlak­te­water!

Pijnacker-Nootdorp, 26 juli 2021 –Een flinke hoeveelheid schadelijk landbouwgif is onlangs in een sloot in Delfgauw aangetroffen. Het landbouwgif, Imidacloprid, is afkomstig van een glastuinbouwbedrijf. Het middel is zeer schadelijk voor het ecosysteem en de biodiversiteit. De Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld over de lozingen. Uit onderzoek van het hoogheemraadschap Delfland is gebleken...

Voorstel actieplan voor jongeren aange­nomen in gemeen­teraad

Pijnacker-Nootdorp, 9 juli 2021 – Donderdagavond 9 juli heeft de gehele gemeenteraad met uitzondering van Trots tijdens de raadvergadering een motie aangenomen, die opriep om met jongeren in onze gemeente nader te bespreken welke behoeften zij hebben, waar de gemeente een rol in kan spelen, en dit najaar met een voorstel hiervoor te komen. De motie werd ingediend door de Partij voor de Dieren, sa...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid