Veel extra bomen erbij in Pijnacker-Nootdorp


30 juni 2017

Pijnacker-Nootdorp, 30 juni 2017 – De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp heeft op 29 juni 2017 een voorstel van de Partij voor de Dieren aangenomen om voor een bedrag van 50.000 euro nieuwe bomen te planten in onze gemeente. Het bijzondere aan dit plan is dat bij wijze van proef inwoners in de gelegenheid worden gesteld om aan de gemeente voorstellen te doen waar in hun omgeving zij graag één of meerdere bomen geplant zien.

Meer bomen zijn goed voor de leefomgeving. Door de klimaatverandering zullen er langere periodes van extreme droogte en hitte zijn. Bomen geven dan schaduw en verkoeling. In periodes van heftige regenval kunnen de wortels van bomen grote hoeveelheden water opnemen, wat leidt tot minder wateroverlast. Ook vangen bomen veel CO2 op, wat leidt tot een schonere lucht, omdat er minder CO2 in de lucht komt. Veel mensen geven aan graag in een groene omgeving te willen wonen. Zo leidt meer groen tot een betere gezondheid en een gezondere leefomgeving voor mensen en dieren. Wetenschappelijk is zelfs aangetoond dat een groene omgeving leidt tot lagere ziektekosten.

Meer bomen draagt verder bij aan het groene imago van de gemeente Pijnacker-Nootdorp en aan het economisch vestigingsklimaat.

Inwoners kunnen aan de gemeente een voorstel doen waar zij graag één of meerdere bomen geplaatst zien. De inwoners kennen hun omgeving en weten waar meer bomen gewenst zijn. De gemeente zal onderzoeken of kan in verband met mogelijke kabels en leidingen. Indien het kan, worden de bomen geplaatst. Zo niet, dan zal in overleg met bewoners en wijkverenigingen worden bekeken waar in de omgeving wel extra bomen kunnen worden geplaatst. Het is een mooi voorbeeld van ´Samen doen; in contact’. De gemeente zal zorgen voor een goede communicatie van dit plan naar onze inwoners.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp, Carla van Viegen: “Het is mooi om te ervaren dat alle fracties van de Raad ons voorstel hebben ondersteund en dat het belang van vergroening van onze gemeente wordt gedeeld. Onze leefomgeving zal erdoor verbeteren en het is de investering dus meer dan waard! Ik ben ontzettend blij dat dit multifunctionele plan kan worden uitgevoerd.”

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief