Schrif­te­lijke vragen nota misbruik en onei­genlijk gebruik gemeen­te­lijke rege­lingen honden­be­lasting


Indiendatum: mrt. 2019

- Klopt het dat de hondenbelasting een M&O zeer gevoelige regeling is, omdat de informatie over het wel of niet bezitten van een hond alleen bij belanghebbende zelf vandaan komt en er geen onafhankelijke bron is waar deze informatie kan worden geverifieerd?

- Waarom is voor de hondenbelasting gekozen voor een gematigd M&O beleid?

- Klopt het dat er bij de hondenbelasting maar 1 M&O maatregel is, te weten een repressieve steekproefsgewijze controle door een extern bureau (hondencontroleur)? -Hoeveel controles voert dit extern bureau jaarlijks uit?

- Hoeveel kosten deze controles de gemeente [in euro’s per jaar]?

- Hoeveel onterecht niet betaalde hondenbelasting [in euro’s per jaar] spoort de controleur jaarlijks op?

Met vriendelijke groet,

Annemieke Hulsbergen

Partij voor de Dieren

Indiendatum: mrt. 2019
Antwoorddatum: 14 mrt. 2019

Klik hier voor de vragen en antwoorden.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.