Tech­nische vragen GR concept ziens­wijzen


Indiendatum: mei 2019

Ik heb twee technische vragen, zie hieronder. Als het nodig is om deze te splitsen, omdat het twee verschillende GRs zijn, is dat natuurlijk prima.

Avalex:

In de begroting op p. 16 onderaan en p. 17 bovenaan: Solvabiliteitsratio = Solvabiliteitsrisico? En wat zegt dit % in het licht van de opmerking ' Met de prognose van de

solvabiliteitsratio van 15% wordt nog niet voldaan aan de branche geldende bedrijf ratio’s.'? Oftewel, zit hier een probleem?


H10:

Andere gemeentes hebben in hun zienswijze de wens opgenomen om de begroting te splitsen tussen Den Haag en de overige gemeentes, omdat het implementatietraject voor de

gemeente Den Haag (op verzoek van D.H.) anders is. Ik wil graag weten waarom ervoor gekozen is om het niet in onze zienswijze te zetten? Wat zijn de argumenten om dit niet te

vragen/willen?

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.