Bijdrage VMBO school Pijnacker-Nootdorp


22 juni 2017

Allereerst dank aan de insprekers die namens veel omwonenden hebben ingesproken en hun zorgen hebben geuit. Het is een mooi voorbeeld van een spontane sociale cohesie die van onderop ontstaat en groeit. Dan de inhoud

De Partij voor de Dieren is geen voorstander van de komt van een VMBO school in onze gemeente.

De fractie heeft daar een aantal argumenten voor.

In het Hoofdlijnenakkoord staat het volgende vermeld:

‘Wij nodigen het bedrijfsleven en onderwijs actief uit om te komen met initiatieven voor bijvoorbeeld een glastuinbouwgerelateerde beroepsopleiding of een vakschool, waarmee de arbeidskansen worden vergroot. Wij ondersteunen die initiatieven. Deze initiatieven zijn er niet gekomen.’

Allereerst is nut en noodzaak van een dergelijke school niet aangetoond. Als antwoord op technische vragen over het aantal klachten bleek dat niet bekend is hoeveel klachten er zijn geweest. Ik kan me niet voorstellen dat je voor een paar klachten een VMBO school gaat neerzetten. Er zijn grote financiële risico’s en over de jaren heen kost het project 15 miljoen euro. Dit geld kan op een zinvollere manier worden besteed vindt de Partij voor de Dieren. Zoals het vergroenen en gezonder maken van onze leefomgeving.

Er zijn veel bezwaren van omwonenden en de communicatie is op zijn zachts gezegd niet goed verlopen.

De overlast van jeugd zal toenemen en de verkeerssituatie is er niet voor toegerust. De verkeersonveiligheid rondom de Julianastraat in Nootdorp zal toenemen. De petitie tegen de school heeft bijna 300 spontane handtekeningen gekregen en de petitie voor de school 11. Dit wordt door het College gewoon als tegen- en voorstemmen ingebracht, waarbij er niet nader wordt ingegaan op het verschil in stemmen.

Bewoners zijn laat op de hoogte gebracht van het voorstel. Kan de wethouder aangeven waarom omwonenden niet eerder zijn ingelicht, zodat zij zich op een goede manier konden oriënteren en meedenken?

Ook zijn er terecht bezwaren van omliggende VMBO scholen, waar leerlingen zullen worden weggetrokken. Dit is een oneigenlijke concurrentie, die je niet moet willen. Er moeten meer dan 300 leerlingen vanbuiten onze gemeente worden aangetrokken. Het CVO heeft nu zelfs plek voor alle kinderen uit onze Gemeente gegarandeerd in hun brief.

De haalbaarheid is zeer discutabel en risicovol. Daar komt nog bij dat de voordelen veel positiever worden voorgesteld en de nadelen worden weggepoetst. Dat geeft een niet realistisch en vertekend beeld, waarom geen goed besluit kan worden genomen.

Het College geeft aan dat het pas een eerste stap is, maar als die eenmaal is gezet, leert de ervaring dat het niet meer wordt afgeblazen. Het lijkt een prestigekwestie te worden om de school tegen wil en dank door te duwen, omdat het in een verkiezingsprogramma van het CDA heeft gestaan. De Partij voor de Dieren adviseert het College: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Niet doen dus. De PvdD zal tegen dit voorstel stemmen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer