Ziens­wijze gemeente OESO rapport


28 april 2016

Eén van de hoofdtaken van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is de samenwerking van 23 gemeenten op het gebied van economie en het economisch vestigingsklimaat.

In de aanbeveling van het Oesorapport staat bijvoorbeeld dat er extra geïnvesteerd zal moeten worden om de luchtkwaliteit in de regio, als onderdeel van duurzaamheid, te verbeteren, omdat deze sterk achterblijft bij andere stedelijke regio’s.

De MRDH wil juist toonaangevend zijn op het gebied van duurzaamheid, zo valt bij de doestellingen van het samenwerkingsverband te lezen. Het is van groot belang om bij grondstoffenschaarste dit om te buigen naar hergebruik van grondstoffen. Bij een aantrekkelijk economisch vestigingsklimaat hoort ook een gezonde en schone leefomgeving en duurzaam leven in een sterk verstedelijkte deltaregio en een grondstof- en energiearme economie.

In de voorgestelde zienswijze door het College wordt slechts aangegeven dat het groot belang dat alle regionale acties worden gericht op de functionele en economische integratie en innovatie van de regio. Wij missen in de reactie van het college het aspect duurzame economische ontwikkeling en duurzame energievoorziening.

Daarom dient onze fractie, samen met GroenLinks, Partij van de Arbeid en Eerlijk Alternatief, een amendement hiervoor in.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer