Amen­dement honden onder appèl


31 oktober 2014

Agendapunt : 3C

Onderwerp : Verordening tot de derde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2014

De Gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, in vergadering bijeen op 30 oktober 2014 ter behandeling van bovengenoemd onderwerp,

Gelet op artikel 35 uit het Reglement van Orde van de gemeenteraad,


besluit:

In het ontwerpbesluit Verordening tot de derde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2014, artikel XXIII,

De volgende tekst:

““2:57 - Loslopende honden

1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen:

b. binnen de bebouwde kom op de weg indien de hond niet is aangelijnd; of”

Te vervangen door:

“2:57 - Loslopende honden

1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen:

b. binnen de bebouwde kom op de weg indien de hond niet onder appèl staat; of””

Toelichting

In een aantal gemeenten geldt al geen aanlijnplicht meer als honden goed onder appèl staan.

Iedere hondeneigenaar weet of hij/zij zijn/haar hond wel of niet onder appèl heeft staan. Indien dit niet het geval is, geldt gewoon de aanlijnplicht. De wijziging is bedoeld om de regeldruk te verminderen en onze inwoners meer eigen verantwoordelijkheid te geven. Iedere eigenaar is gewoon zelf verantwoordelijk voor zijn/haar hond, evenals een ieder zelf verantwoordelijk is voor zijn/haar kinderen.

Een goed opgevoede hond luistert naar zijn baas en zal daarom niet meer overlast veroorzaken dan een aangelijnde hond.

Deze wijziging is goed te handhaven, omdat het direct merkbaar is als de hond niet onder appèl staat.

De hondenbezitter/begeleider blijft zelf aansprakelijk als de hond schade toebrengt aan anderen, zoals dit ook het geval is met aangelijnde honden.

A.H.K. van Viegen

Partij voor de Dieren


Status

Voor

PartijvoordeDierenEerlijkAlternatief

Tegen

VVD, CDA, D66, Gemeentebelangen, CU/SGP, LiberaalLokaal, Trots, GroenLinks, PvdA, LPN

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer