Komst circus met olifant in strijd met gemeen­telijk beleid


4 juli 2015

Pijnacker-Nootdorp, 4 juli 2015 – De Partij voor de Dieren heeft aan het College van Burgemeester en Wethouders vragen gesteld over de komst van circus Freiwald naar Pijnacker, die optreedt met een olifant.

De Partij voor de Dieren vindt vermaak van mensen geen rechtvaardiging om (wilde) dieren op te sluiten en om onnatuurlijk gedrag op te leggen aan een dier. In een aantal circussen worden nog steeds dieren gebruikt om kunstjes uit te voeren. Deze dieren ondergaan veel leed. De trainingsmethoden, de huisvesting en het constante reizen van plaats naar plaats maken dat circusdieren een ellendig leven leiden in gevangenschap. De optredens met dieren geven een verkeerd voorbeeld aan het publiek voor wat betreft de omgang met en de waarde van dieren. Bovendien is er vanaf 15 september 2015 is er een landelijk verbod voor circussen met wilde dieren.

De Partij voor de Dieren wil onder meer van het College weten of er een vergunning is verleend en zo ja, waarom de gemeente dan hiermee ingaat tegen haar eigen vastgestelde beleid. In de ‘Beleidsregels Evenementen Pijnacker-Nootdorp 2014’ staat namelijk vermeld dat alleen circussen die geen wilde dieren in hun shows gebruiken, in aanmerking komen voor een evenementenvergunning. Deze beleidsregels zijn niet voor niets opgesteld en dienen als leidraad voor het wel of niet verlenen van een vergunning voor een evenement in de gemeente.

Fractievoorzitter Carla van Viegen: “De Partij voor de Dieren is verbouwereerd over het bericht dat er een circus met wilde dieren naar Pijnacker-Nootdorp komt. Indien de gemeente een vergunning heeft verleend, vinden wij dat de vergunning moet worden ingetrokken, omdat het indruist tegen haar eigen beleidsregels. Mensen doen er sowieso verstandig aan niet naar een circus met wilde dieren te gaan, omdat wilde dieren niet thuishoren in het circus en het gepaard gaat met veel dierenleed.”

Gerelateerd nieuws

Vragen over bed-bad-brood regeling

Pijnacker-Nootdorp, 4 mei 2015 – De Partij voor de Dieren heeft aan het College van B&W schriftelijke vragen gesteld over de ...

Lees verder

Gemeente moet voortouw nemen in ouderenbeleid

Pijnacker-Nootdorp, 4 augustus 2015 – De gemeente Pijnacker-Nootdorp moet het voortouw nemen in het plaatselijke ouderenbelei...

Lees verder