Voorstel actieplan voor jongeren aange­nomen in gemeen­teraad


9 juli 2021

Pijnacker-Nootdorp, 9 juli 2021 – Donderdagavond 9 juli heeft de gehele gemeenteraad met uitzondering van Trots tijdens de raadvergadering een motie aangenomen, die opriep om met jongeren in onze gemeente nader te bespreken welke behoeften zij hebben, waar de gemeente een rol in kan spelen, en dit najaar met een voorstel hiervoor te komen.

De motie werd ingediend door de Partij voor de Dieren, samen met de VVD, Eerlijk Alternatief en Progressief Pijnacker-Nootdorp. De aanleiding hiervoor was een Rondetafelgesprek, dat in mei jl. namens de gemeenteraad door een aantal raadsleden werd gevoerd met jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Uit dit gesprek kwam naar voren dat er behoefte is aan het versterken van outdoor speel- en ontmoetingsvoorzieningen en/of een skatepark. Uit dit gesprek is een redelijk beeld ontstaan van de behoeften en het bevorderen van het welbevinden van jongeren, maar het kan beter. Het is belangrijk om de dialoog met jongeren voort te zetten, omdat zij niet politiek actief kunnen zijn, maar het wel belangrijk is om hun behoeften bij de politiek kenbaar te maken. De gemeenteraad en het college kunnen dit oppakken en hierop actie ondernemen. Voor het psychisch en lichamelijk welbevinden zijn bewegen, buiten zijn en een plek waar je elkaar kunt ontmoeten belangrijke elementen voor jeugdigen en jongvolwassenen.

Ook de landelijke overheid onderkent de problematiek van het geestelijk en lichamelijk welbevinden van jongeren en heeft daar geld voor beschikbaar gesteld.

In de motie is tevens gevraagd om voor de begroting 2022 met een voorstel te komen en het Beheerplan Spelen hierop aan te passen.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp Carla van Viegen: ‘Jongeren tot 18 jaar mogen nog niet actief zijn in de politiek, maar het is ontzettend belangrijk dat hun stem wordt gehoord en dat daar wat mee wordt gedaan! Daarom zijn we blij met de brede steun van de gemeenteraad om maatregelen te treffen, die aansluiten bij de behoeften van jongeren. Zij moeten ook nadrukkelijker worden betrokken in het toekomstige gemeentelijke participatiebeleid.’

Gerelateerd nieuws

Jaarverslag 2020 PvdD Pijnacker-Nootdorp

Jaarverslag 2020 PvdD Pijnacker Nootdorp

Lees verder

Partij voor de Dieren wil meer maatregelen tegen giflozingen glastuinbouw in oppervlaktewater!

Pijnacker-Nootdorp, 26 juli 2021 –Een flinke hoeveelheid schadelijk landbouwgif is onlangs in een sloot in Delfgauw aangetrof...

Lees verder

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!