Carla van Viegen


Frac­tie­voor­zitter

Carla van Viegen (1959) is sinds 2007 actief voor de Partij voor de Dieren als Statenlid in Zuid-Holland. Steeds meer taken worden door Rijk en Provincie overgedragen aan gemeenten. Daarom wordt de gemeentelijke politiek steeds belangrijker. Middels de politieke weg kan er volgens Carla veel bereikt worden voor dieren, natuur en milieu via beïnvloeding van het gemeentelijke beleid door het stellen van vragen, wijzingsvoorstellen en via de media. Thema's waarvoor Carla zich in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp wil inzetten zijn bijvoorbeeld de opvang van gevonden dieren en zwerfdieren, vergroening van de gemeente, meer natuur, stadslandbouw, schoon water, schone lucht en een schone bodem.

Gerelateerd

Zorgen over veiligheid van mens en dier vanwege toene­mende werkdruk politie

Pijnacker-Nootdorp, 22 november 2019 – De Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp maakt zich zorgen over de plaatselijke politiecapaciteit. De toenemende werkdruk en tekort aan personeel bij de politie kan ten koste gaan van de lokale veiligheid van mens en dier, denkt de partij.De werkdruk van de politie neemt de laatste tijd steeds verder toe. Er moeten vaker en langer mensen worden beveilig...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws