Carla van Viegen


Frac­tie­voor­zitter

Carla van Viegen (1959) is sinds 2007 actief voor de Partij voor de Dieren als Statenlid in Zuid-Holland. Steeds meer taken worden door Rijk en Provincie overgedragen aan gemeenten. Daarom wordt de gemeentelijke politiek steeds belangrijker. Middels de politieke weg kan er volgens Carla veel bereikt worden voor dieren, natuur en milieu via beïnvloeding van het gemeentelijke beleid door het stellen van vragen, wijzingsvoorstellen en via de media. Thema's waarvoor Carla zich in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp wil inzetten zijn bijvoorbeeld de opvang van gevonden dieren en zwerfdieren, vergroening van de gemeente, meer natuur, stadslandbouw, schoon water, schone lucht en een schone bodem.

Gerelateerd

Sociaal medische urgentie bij woning­toe­wijzing voorrang boven urgentie wegens woning­re­no­vatie

Pijnacker-Nootdorp, 22 februari 2019 – Donderdag 21 februari is in de gemeenteraad de Huisvestingsverordening besproken, waarbij de Partij voor de Dieren, samen met het CDA, een motie heeft ingediend. Hierin werd het gemeentebestuur opgeroepen om zich optimaal in te spannen om met de overige betrokken gemeenten een akkoord te bereiken dat mensen met een sociaal-medische urgentie voorrang blijven h...

Bijdragen Vragen Nieuws
Bijdragen Vragen Nieuws