Carla van Viegen


Frac­tie­voor­zitter

Carla van Viegen (1959) is sinds 2007 actief voor de Partij voor de Dieren als Statenlid in Zuid-Holland. Steeds meer taken worden door Rijk en Provincie overgedragen aan gemeenten. Daarom wordt de gemeentelijke politiek steeds belangrijker. Middels de politieke weg kan er volgens Carla veel bereikt worden voor dieren, natuur en milieu via beïnvloeding van het gemeentelijke beleid door het stellen van vragen, wijzingsvoorstellen en via de media. Thema's waarvoor Carla zich in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp wil inzetten zijn bijvoorbeeld de opvang van gevonden dieren en zwerfdieren, vergroening van de gemeente, meer natuur, stadslandbouw, schoon water, schone lucht en een schone bodem.

Gerelateerd

Pijnacker-Nootdorp zet goede stap voor­waarts om dieren­welzijn te verbe­teren

Pijnacker-Nootdorp, 26 juni 2020 – De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft een tienpuntenplan opgesteld om dierenwelzijn in Pijnacker-Nootdorp te verbeteren. Dat is gebeurd na een rondetafelbijeenkomst met diverse belanghebbenden en gemeenteraadsleden. Het plan is opgenomen in de evaluatienota, waarbij de dierenwelzijnsnota uit 2016 is geëvalueerd en donderdagavond in de gemeenteraad is vastgesteld. ...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws