Beeld­vor­mende vragen Sociaal Cultureel Centrum


Indiendatum: 3 jun. 2021

Beeldvormende vragen

  1. Heeft het gebouw ‘De Diamant’ in Pijnacker op de longlist gestaan? Zo ja, waarom is die afgevallen? Zo nee, waarom heeft die niet op de lijst gestaan?
  2. Wordt er op locatie Oranjeplein een gebouwintegratie met het gemeentekantoor/bestuurscentrum voorzien of gaat het om twee losse gebouwen?
  3. Is het College voornemens de in het rapport van Berenschot genoemde quickwins (zie onder) te gaan uitvoeren?

Quickwins:

• CulturA is een groot succes: wij geven de gemeente in overweging om op afzienbare termijn te (laten) onderzoeken of het pand Nové bij CulturA kan worden getrokken. De panden grenzen aan elkaar en zijn via een gang met elkaar verbonden. Nové lijkt qua exploitatie niet vrij van zorgen: een integratie in CulturA kan tezamen met een facelift voor het pand zorgen voor nóg meer reuring op deze locatie.

• In Delfgauw lijkt café annex zaalverhuur De Buren dat is gelegen in sporthal Emerald te lijden onder een verkeerde profilering (namelijk die van horeca bij de sporthal). Te overwegen zou zijn om de bibliotheek zich over deze horecagelegenheid te laten ontfermen. De (school)bibliotheek is nu afzonderlijk 50 meter verderop gesitueerd als onderdeel van een basisschool. Door de horeca te herpositioneren als ontmoetingspunt voor de wijk annex bibliotheek kan de loop er beter in worden gebracht en kan de bibliotheek aan uitstraling en kracht winnen.

• In Pijnacker lijdt De Trucker een wat gemarginaliseerd bestaan, naar onze smaak ten onrechte. Er gebeuren veel interessante activiteiten (zie hoofdstuk 4) en men heeft zich verzekerd van een vast een jong publiek. Het zou te overwegen zijn De Trucker expliciet als culturele voorziening te gaan aanmerken (met een bijbehorend programmeringsbudget) en te onderzoeken op welke wijze het pand kan worden verbeterd. Ook kunnen geluidgeïsoleerd oefenruimtes eventueel aan dit gebouw worden toegevoegd.

Annemieke Hulsbergen
Raadslid Partij voor de Dieren
Pijnacker-Nootdorp

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen ophalen huisvuil

Lees verder

Beeldvormende vragen Weidevogelkerngebied Zuidpolder van Delfgauw

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.