Beeld­vor­mende vragen Weide­vo­gel­kern­gebied Zuid­polder van Delfgauw


Indiendatum: 3 jun. 2021

Vragen

1. We hebben vernomen dat alle bomen van de oude eendenkooi in de Zuidpolder gekapt gaan worden. Klopt dit? Deze eendenkooi stamt uit halverwege de 16e eeuw en is cultuurhistorisch waardevol erfgoed. Om hoeveel bomen gaat het dan? En worden er nog meer bomen in het gebied gekapt ten gunste van de weidevogels? Hoe wordt dan de afweging gemaakt t.o.v. de andere natuurbelangen in dat gebied (m.a.w. moet alles wijken voor de weidevogels?)

Antwoord: Eendenkooi blijft intact. Veel ‘opgaand hout’ moet lager: o.a. wilgen knotten. “Eendenkooi In oude glorie herstellen zoals hij vroeger was”, in het kader van natuurhistorisch.
Ja, op p.37 staat welke bomen verder nog weg moeten: m.n. zaailingen uit walkanten verwijderen.
Ja, hoofddoel is weidevogels zich daar laten voortplanten, maar er komt een meer diverse flora en fauna door het versterken van de ecologie. Positief voor vissen/insecten/andere vogels. Ganzen en predatoren echt door (her)inrichting wegjagen.

2. Wil het weidevogelgebied kans van slagen hebben is het volgens de NMP nodig dat er een beheerder wordt aangesteld, die het gebied goed kent en er zeer frequent aanwezig kan zijn om aanwijzingen te geven om de slaagkans op succesvolle broedsels te maximaliseren. Is zo’n beheerder in het plan voorzien en begroot?

Antwoord: Beheerplan ligt er al. Staatbosbeheer gaat het beheren. Er komt inderdaad een regisseur van een meer ervaren partij die ook de taal van de boeren kent.

3. Worden er nog maatregelen getroffen om de jacht aan banden te leggen om de weidevogels niet te verstoren door lawaai van schoten en bijbehorende onrust?

Antwoord: Jacht is een dilemma (p. 55/56). Het kan bijdragen. Dus niet in broedseizoen, maar verder wel. Provincie gaat erover.

4. Waar ligt de plas van Ruyven in de Zuidpolder precies? Kunnen we daar beeldmateriaal van ontvangen?

Antwoord: Er komt via de griffier een kaartje bij de stukken.

Annemieke Hulsbergen
Raadslid Partij voor de Dieren
Pijnacker-Nootdorp

Indiendatum: 3 jun. 2021
Antwoorddatum: 3 jun. 2021

Antwoorden staan bij de vragen.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.