Kaalslag bosperceel langs Rijks­straatweg


Indiendatum: feb. 2018

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Aan : College van B & W van de gemeente Pijnacker-Nootdorp

Datum : 19 februari 2018

Onderwerp : Kaalslag bosperceel langs Rijksstraatweg

Toelichting

Langs de Rijksstraatweg vanuit de richting Rotterdam is een paar honderd meter voorbij het tankstation langs de A13 een enorme kaalslag gaande. Er worden vele oude en grote bomen gekapt. Ter illustratie wordt een aantal foto’s toegevoegd.

Vragen

1) Bent u bekend met deze enorme kaalslag in een bos langs de Rijksstraatweg?
2) Wat is de reden van deze kaalslag?
3) Is voldaan aan wettelijke vereisten, zoals kapvergunningen? Zo nee, gaat u hiertegen optreden?

4) Hoeveel bomen zijn/worden er in totaal gekapt?
5) Wat is er gedaan om deze massale bomenkap te voorkomen?
6) Is er van tevoren een natuurtoets uitgevoerd? Zo ja, kunnen we die ontvangen? Zo nee, waarom niet?

7) Op welke wijze wordt er rekening gehouden met de daar levende dieren?
8) Wordt voor elke boom die is gekapt een nieuwe boom geplant met dezelfde kwaliteit?
9) Bent u in de toekomst bereid om een dergelijke massale bomenkap te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

A.H.K. van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer