Vragen over kaalslag Plan van Van Buijsen


Indiendatum: mrt. 2018


Op 19 februari 2018 heeft de PvdD-fractie de volgende vragen vragen gesteld over de Plas van Van Buijsen. Hieronder treft u de beantwoording van de vragen aan.
1) Is er een natuurtoets uitgevoerd, voordat de natuur rondom de Plas van Buijsen is gesloopt?

Antwoord Ja er is een natuurtoets en aanvullend onderzoek uitgevoerd voor aanvang van de werkzaamheden. Vr

2) Zo ja, kunnen wij daar het rapport van ontvangen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord Zie bijlage voor het natuuronderzoek, het ecologische werkprotocol en het aanvullend waterspitsmuizen onderzoek.

3) Op welke wijze wordt er rekening gehouden met de daar levende wilde dieren, omdat hun leefomgeving wordt vernietigd?

Antwoord Voor uitvoering van de werkzaamheden is er een ecologische werkprotocol opgesteld (zie bijlage). In het ecologische werkprotocol staat hoe er rekening wordt gehouden met de aanwezige flora & fauna.

4) Wordt er compensatie geboden voor het vernietigde leefgebied? Zo ja waar? Zo nee, waarom niet?

Antwoord De plas en de westoever (incl. begroeiing) blijven behouden en worden voorzien van extra nestkasten voor vleermuizen. De overige oevers waar aan gewerkt wordt, worden wederom ingericht als natuurvriendelijke oevers. In de plas worden nieuwe natuurwaarden toegevoegd door twee schiereilanden van Pluimzeggehorsten en een eilandje als ijsvogel broedplaats. Het leefgebied op en rond de plas wordt op meerdere plaatsen door flora- en faunapassages aangesloten op de aangrenzende leefgebieden. De nieuwe aangrenzende woonwijk Park Van Buijsen ordt duurzaa igericht, oder andere door de aanleg van groene wadi’s en watergangen met natuurvriendelijke oevers.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer