Schrif­te­lijke vragen Beheer Groenzoom


Indiendatum: 28 mei 2021

Toelichting

Op 22 april 2021 is ter kennisgeving van de raad een informatienota met bijlagen verstrekt aangaande het beheer van de Groenzoom (zaaknummer 1240783). Een van deze bijlagen betreft een evaluatierapport van ATKB. In dit rapport wordt een aantal aanbevelingen gedaan (p. 63 en 64). Het is ons niet geheel duidelijk welke aanbevelingen wel en niet zullen worden overgenomen in het beheer van de Groenzoom voor de komende 6 jaar. Te meer omdat in het evaluatierapport dat door de Beheercombinatie De Groenzoom zelf is opgesteld, deze vraag deels bij de gemeenten wordt teruggelegd (p. 37). Meer specifiek zouden we graag willen weten of en zo ja hoe de volgende aanbevelingen geïmplementeerd zullen worden:

1. “Ook een grote oppervlakte van het kruiden- en faunarijk grasland een beheer te geven van maaien en afvoeren”

2. “Vaker vroeger te maaien in de ontwikkelingsfase van het grasland, waarbij rekening moet worden gehouden met broedvogels”

3. “Te bekijken of de bestrijding van eieren [van ganzen] stopgezet kan worden, zeker in de moeraszones, waar verstoring relatief groot is”

Voorts hebben wij nog een vraag over de volgende tekst in de jaarrapportage Groenzoom 2020 “Aanvankelijk was het plan om alle eieren te prikken. Vanwege praktische redenen is uiteindelijk gekozen voor het uit het nest verwijderen van alle eieren.”

4. Welke praktische redenen/afwegingen hebben ertoe geleid om van het aanvankelijke plan af te wijken?

Annemieke Hulsbergen
Raadslid Partij voor de Dieren
Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp

Indiendatum: 28 mei 2021
Antwoorddatum: 20 mei 2021

Klik hier voor de antwoorden.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.