Schrif­te­lijke vragen bomenkap langs Sportlaan Pijnacker


Indiendatum: 27 feb. 2021

Toelichting

De Partij voor de Dieren heeft een melding binnen gekregen dat langs de Sportlaan tussen de hockeyvelden en het volkstuinencomplex in Pijnacker meerdere grote bomen van meer dan 25 cm diameter zijn gekapt. Hiervoor is een kapvergunning nodig. Ter toelichting worden foto’s toegevoegd in de bijlage. Naar aanleiding hiervan legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Vragen

1. Kunt u aangeven wie de eigenaar van de bovengenoemde gronden is?
2. Is er een kapvergunning verleend voor de bomenkap, en zo ja, wanneer en voor hoeveel bomen is de vergunning afgegeven? Kunt u in dat geval de kapvergunning bijvoegen?
3. Zo nee, wordt er handhavend opgetreden tegen de eigenaar? Zo nee, waarom niet?
4. Wordt er herplanting toegepast voor de gekapte bomen? Zo ja, wanneer gebeurt dat en waar? Zo nee, waarom niet?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp

PN bomenkap 1
PN bomenkap 2
PN bomenkap 3
PN bomenkap 4

Indiendatum: 27 feb. 2021
Antwoorddatum: 25 mrt. 2021

Klik hier voor de antwoorden.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen aanbod vegetarisch en plantaardig voedsel op de stembureaus van 15-17 maart 2021

Lees verder

Schriftelijke vragen herstructurering leegstaande gebouwen tot betaalbare woningen voor starters

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!