Schriftelijke vragen kankerverwekkende stof GenX in drinkwater Pijnacker-Nootdorp

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

 

Aan                 :    College van B & W van de gemeente Pijnacker-Nootdorp

Datum             :    16 augustus 2017

Onderwerp     :    Kankerverwekkende stof GenX in drinkwater Pijnacker-Nootdorp

 

Vragen

1) Kent u het bericht ‘Ook GenX in drinkwater Pijnacker-Nootdorp?[1]
2) Hoe schat u de gevaren in van GenX in ons drinkwater?
3) Volgens Dunea kan het niet afkomstig zijn van Chemours in Dordrecht, maar is er sprake van een andere bron. Is dit juist? Er wordt nu nader onderzoek naar gedaan. Kunt u ons de uitslag van dit onderzoek doen toekomen?
4) Worden er nog andere voorzorgsmaatregelen genomen en zo ja, welke?
5) Bent u bereid om er bij het provinciebestuur en het waterschapsbestuur op aan te dringen extra toezicht te houden op de veiligheid van ons drinkwater en ervoor te zorgen dat in de toekomst geen GenX meer in ons drinkwater voorkomt?

A.H.K. van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp

[1] http://www.telstar-online.nl/nieuws/actueel/85815/ook-genx-in-drinkwater-pijnacker-nootdorp\