Schrif­te­lijke vragen maai­beleid


Indiendatum: 9 okt. 2021

Toelichting

In antwoord op eerdere vragen van onze fractie over het maaibeleid in Pijnacker-Nootdorp, heeft het college aangegeven dat op basis van ecologische werkprotocollen en de Gedragscode ‘bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen’ wordt gewerkt. Hiermee wordt ‘schade aan fauna’ zo veel mogelijk voorkomen. Op onderstaande foto ziet u het gevolg van maaiwerkzaamheden aan de Veenweg in Nootdorp: een dood gemaaide egel. (foto niet gepubliceerd)

Vragen

1. Zijn er in de werkprotocollen en de gedragscode maatregelen opgenomen om letsel en dood van egels door maaimachines te voorkomen?

2. Zo ja, welke en waarom hebben die in dit geval niet gewerkt?

3. Wat gaat u eraan doen om dit soort dierenleed in de toekomst te voorkomen?

Annemieke Hulsbergen
Partij voor de Dieren
Pijnacker-Noordorp

Klik hier voor de antwoorden.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.