Schrif­te­lijke vragen opvang Oekra­ïense vluch­te­lingen


Indiendatum: 3 mrt. 2022

Toelichting

Al meer dan 400.000 mensen zijn op de vlucht geslagen vanwege de oorlog in Oekraïne. Het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers (COA) heeft een tekort aan plekken voor (tijdelijke) opvang. Na de val van Kabul in augustus 2021 en de komst van Afghaanse vluchtelingen naar Nederland, leidde dit tot onmenselijke situaties in de opvanglocaties. Het is belangrijk dat ook onze gemeente een bijdrage levert om de vluchtelingen goed en ordentelijk op te kunnen vangen.

Naar aanleiding hiervan legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Vragen

  1. De Nederlandse overheid en de Europese Unie pleiten altijd voor de opvang van vluchtelingen in de regio. Als het om de oorlog in Oekraïne gaat, zijn wij de regio. Is het College het met ons eens dat wij de verplichting hebben om vluchtelingen op te vangen? Zo nee, waarom niet?
  2. Is het College bereid om via de Vereniging Nederlandse Gemeenten zich in te zetten om bij de Staatssecretaris uit te spreken voor het opnemen door Nederland van Oekraïense vluchtelingen?
  3. Welke mogelijkheden ziet het college om Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente op te vangen?
  4. Welke andere mogelijkheden ziet het college om de bevolking van Oekraïne te ondersteunen?
  5. Is het college bereid om de particuliere opvang van Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente te promoten? Zo nee, waarom niet?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp

Indiendatum: 3 mrt. 2022
Antwoorddatum: 8 mrt. 2022

Klik hier voor de antwoorden. En klik hier voor de brief wethouder met toelichting.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen aardwarmteput Nieuwkoop

Lees verder

Technische vraag contract Gazprom

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!