Schrif­te­lijke vragen Week zonder Vlees


Indiendatum: feb. 2020

Toelichting

Op 21 januari jl. stond in de lijst van ingekomen stukken een brief van Stichting Nationale Week Zonder Vlees waarin gevraagd werd of de gemeente Pijnacker-Nootdorp ook aandacht wil besteden aan dit initiatief, dat plaatsvindt in de week van 9 t/m 15 maart.

Naar aanleiding hiervan legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

1. Erkent het College het belang van minder vleesconsumptie? Zo nee, kunt u aangeven waarom niet?

2. Besteedt Pijnacker-Nootdorp aandacht aan de Week zonder Vlees? Zo ja, op welke wijze en zo nee, waarom niet?

Vragen

Carla van Viegen

Partij voor de Dieren

Indiendatum: feb. 2020
Antwoorddatum: 21 feb. 2020

Klik hier voor de antwoorden.