Schrif­te­lijke vragen Week zonder Vlees


Indiendatum: feb. 2020

Toelichting

Op 21 januari jl. stond in de lijst van ingekomen stukken een brief van Stichting Nationale Week Zonder Vlees waarin gevraagd werd of de gemeente Pijnacker-Nootdorp ook aandacht wil besteden aan dit initiatief, dat plaatsvindt in de week van 9 t/m 15 maart.

Naar aanleiding hiervan legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

1. Erkent het College het belang van minder vleesconsumptie? Zo nee, kunt u aangeven waarom niet?

2. Besteedt Pijnacker-Nootdorp aandacht aan de Week zonder Vlees? Zo ja, op welke wijze en zo nee, waarom niet?

Vragen

Carla van Viegen

Partij voor de Dieren

Indiendatum: feb. 2020
Antwoorddatum: 21 feb. 2020

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Algemene subsidieverordening Pijnacker-Nootdorp 2020

Lees verder

Technische vraag glasvezelkabels

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!