Tech­nische vraag Pilot omge­vings­pro­gramma groen


Indiendatum: 12 mrt. 2022

In uw informatienota met berichtnummer 1173969 (8 maart jl.) staat aangegeven dat u gaat starten met ‘het Omgevingsprogramma Groen in en om de kernen’. Vanwege de toevoeging ‘in en om de kernen’ heb ik de volgende vraag:

Kunt u bevestigen dat dit programma betrekking gaat hebben op al het groen in onze gemeente, dus ook op de groene buitengebieden?

A.W.C. Hulsbergen
Partij voor de Dieren
Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp

Indiendatum: 12 mrt. 2022
Antwoorddatum: 28 mrt. 2022

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Technische vraag contract Gazprom

Lees verder

Schriftelijke vragen Inkoop- en aanbestedingsbeleid - vervolg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.