Tech­nische vraag Waar­borg­fonds Sociale Woningbouw


Indiendatum: 27 jul. 2020

Op 9-7 hebben we een a.i. over 'Ledenraadpleging rechtzetten scheefheid achtervang Waarborgfonds Sociale Woningbouw' ontvangen. Geldt de conclusie in die a.i. dat we er als gemeente Pijnacker-Nootdorp op achteruitgaan als het voorstel van de VNG aangenomen wordt nog steeds nu onze achtervangpositie binnenkort wordt uitgebreid met ruim 100 miljoen euro?

Met vriendelijke groet,

Annemieke Hulsbergen
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 27 jul. 2020
Antwoorddatum: 4 aug. 2020

Voor zover wij nu kunnen overzien geldt deze conclusie ook nog wanneer het bedrag waarvoor de gemeente een achtervangpositie inneemt wordt verhoogd ten behoeve van de vastgoedtransacties tussen Staedion en Vestia en tussen Woonzorg Nederland en Mooiland. Overigens is de aantasting van de gemeentelijke autonomie een belangrijk element van ons besluit om tegen het VNG-voorstel over het rechtzetten van de scheefheid te stemmen.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

J.P.R. Woudstra mevrouw F. Ravestein
secretaris burgemeester

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.