Schrif­te­lijke vragen Bestemming ecolo­gische en biolo­gische landbouw


Indiendatum: 25 aug. 2020

Vragen:

1) Kent u het bericht ‘Natuurcoöperatie wil grond kopen?1

2) Heeft de gemeente contact gehad met de natuurcoöperatie en zo ja wat is er uit de gesprekken voort gekomen en wat is er afgesproken?

3) Bent u met ons van mening dat ecologische en biologische landbouw past in het betreffende gebied, grenzend aan De Balij/Bieslandsebos en de biodynamische Bieslandhoeve? Zo nee waarom niet?

4) Bent u met ons van mening dat deze plannen ook passen in de visie van de Buytenhouttafel? Zo nee, kunt u uitleggen waarom niet?

5) Is het juist dat B&W plannen hebben om een deel van het gebied te gaan herbestemmen als glastuinbouwgebied? Zo ja, waarom in dit mooie groene en open gebied?

6) Past dit volgens u in de visie van de gemeente, die de uitstraling wil hebben van een groen en ‘natuurlijk' Pijnacker-Nootdorp? Kunt u dit nader toelichten?

7) Welke organisaties zijn betrokken bij deze plannen?

8) Is het juist dat de organisatie ‘Natuurlijk Delfland’ niet betrokken is bij de plannen en zo ja, waarom niet?

9) Indien zij niet zijn uitgenodigd, bent u van mening dat dit dan past binnen het participatiebeleid dat de gemeente uitvoert? Zo ja, kunt u uitleggen waarom?

10) Bent u bereid dergelijke natuurorganisaties alsnog te betrekken? Zo nee, waarom niet?

Carla van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp

1 https://pijnacker-nootdorp-actueel.nl/natuurcooperatie-wil-grond-kopen/

Indiendatum: 25 aug. 2020
Antwoorddatum: 29 okt. 2020

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Technische vraag Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Lees verder

Schriftelijke vragen Begroting 2021

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!