Tech­nische vragen beheerplan openbare verlichting


Indiendatum: sep. 2019

1. Is bij het inschatten van de kosten van scenario's 2 en 3 (tabel 7 en tabel 9) al rekening gehouden met eventueel aan te vragen subsidies? Zo nee, kan dat de cijfers nog significant veranderen?

Op p. 22 staat 'Bij de vervanging van bestaande armaturen is ervoor gekozen om armaturen te voorzien van een zogenaamde Zhaga connector.'

2. Wat zijn de kosten van 1 Zhaga connector (aanschaf en installatie)?

3. Indien de Raad instemt met dit nieuwe beleid, te weten invoer van Zhaga connectoren op nieuwe armaturen, wordt het dan daarmee een collegebevoegdheid om te bepalen wat er op die connectoren wordt aangesloten in de toekomst (bijvoorbeeld een 5G antenne)?

Vriendelijke groet,

Annemieke Hulsbergen

Partij voor de Dieren

Indiendatum: sep. 2019
Antwoorddatum: 13 sep. 2019

Klik hier voor de antwoorden.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen ruiterpad Noordkade en Virulypad

Lees verder

Technische vragen Beheerplan Buitensport 2019-2022

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.