Tech­nische vragen verplaatsen egels


Indiendatum: nov. 2019

Bij nieuwbouwprojecten op een landelijke plek komt het geregeld voor dat in een ecologische quickscan als advies wordt gegeven om sloopwerkzaamheden en verwijderen van groen in de winter te laten plaatsvinden in verband met het afwezig zijn van broedende vogels in dat seizoen. Daarnaast is het gangbaar om grondgebonden zoogdieren die men tijdens de werkzaamheden tegenkomt de kans te geven om te vluchten. Echter in de winter houden sommige grondgebonden zoogdieren, zoals de egel, een winterslaap. Onduidelijk is hoe men exact handelt als men tijdens de werkzaamheden op een egel in winterslaap stuit. Ik zie drie mogelijkheden:

1. de werkzaamheden worden gestaakt, het nest wordt hersteld en men hervat de werkzaamheden in het voorjaar.

2. de dierenambulance wordt gebeld om de egel naar een alternatieve plek te vervoeren om de winter door te brengen.

3. de egel wordt ergens in de buurt in het groen gelegd waar geen werkzaamheden gepland staan.

Graag verneem ik van het college:

a. welke van deze drie opties op dit moment de praktijk is?

b. hoe dat vastgelegd is in verleende omgevingsvergunningen?

c. hoe dit gecontroleerd wordt?

Annemieke Hulsbergen

(Partij voor de Dieren)

Indiendatum: nov. 2019
Antwoorddatum: 17 dec. 2019

Klik hier voor de antwoorden.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.