Tech­nische vragen maai­beleid


Indiendatum: nov. 2019

Onze fractie hoorde van inwoners dat er bij maaiwerkzaamheden aan oevers in de wijk Rietlanden in Pijnacker op 18 november jl. letterlijk de poten van een waterhoen zijn afgemaaid. Er zijn foto's

gemaakt van de onderkant van de betreffende waterhoen, die niet geschikt zijn voor jonge kijkers. De waterhoen is dezelfde dag nog geƫuthanaseerd bij een dierenarts, omdat herstel niet mogelijk

was. Onze vragen zijn de volgende:

1. Gegeven het gemeentelijk maaibeleid en onderliggende maaibestekken, is dit incident dan a) een vorm van 'acceptabele' nevenschade of b) een ongewenste gebeurtenis die niet had mogen

optreden?

2. In geval van optie b): Welke acties worden ondernomen door de gemeente om te voorkomen dat zoiets nog een keer gebeurt?

Annemieke Hulsbergen

Fractie PvdD

Indiendatum: nov. 2019
Antwoorddatum: 17 dec. 2019

Klik hier voor de antwoorden.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.