Vervolg­vragen - actie agenda econo­mische visie


Indiendatum: mei 2020

Toelichting

Op 30 april is uw beantwoording van onze vragen over de actie agenda economische visie op de lijst ingekomen stukken geplaatst. Onze fractie heeft nog een aantal vervolgvragen over uw antwoorden op vragen 1 en 5.

Vragen naar aanleiding van uw antwoord op vraag 1:
1. Waarom wacht u tot de kadernota om toe te lichten waar het bedrag a € 32.500 exact aan besteed gaat worden?
2. Wordt dit bedrag pas uitgegeven nadat de Raad hiermee heeft ingestemd bij de kadernota of betreft dit een gedeeltelijk of gehele verantwoording achteraf?
3. In geval van het laatste: Gezien de beperkte omvang van de stelpost uitvoeringsagenda 2020 is er dan een mogelijkheid ontstaan dat door uw keuze ander nieuw beleid niet of minder kan worden uitgevoerd. Bent u met ons van mening dat dit soort keuzes aan de raad zijn? Zo nee, waarom niet?

Vragen naar aanleiding van uw antwoord op vraag 5:
4. Er bestaat momenteel veel maatschappelijke onrust rondom 5G in Nederland. Dat gaat zelfs zo ver dat zendmasten in brand worden gestoken, protestacties worden gehouden en een partij een rechtszaak tegen de Nederlandse Staat heeft aangespannen om het tegen te houden. Verwacht u maatschappelijke onrust in onze Gemeente als 5G geïntroduceerd wordt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is dan uw aanpak hierbij?
5. Op welke wijze borgt het College de veiligheid van onze inwoners tegen de mogelijke schadelijke gevolgen van de invoering van 5G? Wordt dit bijvoorbeeld besproken in de Veiligheidsregio Haaglanden?

Annemieke Hulsbergen
Raadslid Partij voor de Dieren
Pijnacker-Nootdorp

Indiendatum: mei 2020
Antwoorddatum: 4 jun. 2020

Klik hier voor de antwoorden.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Vluchtelingenkinderen uit Griekenland

Lees verder

Technische vragen ontwerpbegroting 2021 MRDH

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.