Vragen over ontwik­keling van woningen in het gebied Centrumlijn Pijnacker


Indiendatum: dec. 2018

Beste collega,

Ik heb twee technische vragen voor het College over de ontwikkeling van woningen in het

gebied Centrumlijn Pijnacker.

  1. In de najaarsnota staat (p. 16): "Na goedkeuring van de Omgevingsdienst Haaglanden kan

het groen eind 2018/begin 2019 worden verwijderd."

In het 'Activiteitenplan vleermuizen nieuwbouw centrumlijn zuid te pijnacker' staat een

tabel (p. 12) waaruit blijkt dat dit een kwetsbare periode is. Vleermuizen houden in deze

periode immers een winterslaap in de (te kappen) bomen. Daarom was uw oorspronkelijke

plan om half oktober te kappen als de verstoring van de vleermuizen (en broedende vogels)

minimaal is. Hoe zorgt u ervoor dat de vleermuizen niet komen te overlijden of anderszins

gezondheidsschade ondervinden door uw nieuwe planning?

2. In het 'Activiteitenplan vleermuizen nieuwbouw centrumlijn zuid te Pijnacker' wordt op

pagina 17 gesproken over het opstellen van een ecologisch werkprotocol. Is dit protocol

reeds opgesteld en zo ja kunt u mij dat toesturen?

Met vriendelijke groet,

Annemieke

Indiendatum: dec. 2018
Antwoorddatum: 18 dec. 2018

Klik hier voor de antwoorden en hier voor het nieuwsbericht.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.