Vermin­deren vuur­werk­overlast voor mens, dier en milieu


Indiendatum: nov. 2018

Toelichting

Het Rijk heeft besloten dat gemeenten meer ruimte krijgen om zelf te beslissen hoe de vuurwerkoverlast kan worden tegen gegaan en over het instellen van een vuurwerkverbod.[1]

Op 22 november jl. is ‘Rapportage TIP Pijnacker-Nootdorp’ op de lijst met ingekomen stukken geplaatst. In deze rapportage zijn de resultaten van een raadpleging van een groep inwoners uit onze gemeente ten aanzien van het afsteken van vuurwerk weergegeven. Hieruit blijkt onder andere dat slechts 25% van de respondenten “alles wil laten zoals het momenteel geregeld is” en de rest op verschillende wijze een inperking van het gebruik van vuurwerk wenst.

Naar aanleiding van deze berichtgevingen legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Vragen

  • 1) Is het college bereid om in onze gemeente een vuurwerkverbod in te stellen? Zo ja, bent u bereid de mogelijkheden voor een centrale vuurwerkshow nader te verkennen? Zo nee, waarom niet?
  • 2) Ingeval u niet bereid bent een vuurwerkverbod in te stellen, gaat u in dat geval wel het aantal vuurwerkvrije zones uitbreiden? Zo ja, om welke gebieden gaat het dan? Zo nee, waarom niet?
  • 3) Welke andere mogelijkheden ziet het college om de overlast van vuurwerk voor mens, dier en milieu in onze gemeente terug te brengen?

A.H.K. van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp

[1]https://nos.nl/artikel/2237540-kabinet-laat-gemeenten-zelf-beslissen-over-vuurwerkverbod.html

Indiendatum: nov. 2018
Antwoorddatum: 18 dec. 2018

Klik hier voor de antwoorden.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Technische vraag actieplan

Lees verder

Vragen over ontwikkeling van woningen in het gebied Centrumlijn Pijnacker

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!