4c. Ontwerp Huis­ves­tings­ver­or­dening 21 februari 2019


4 maart 2019

4c. Ontwerp Huisvestingsverordening 2019

Stel iemand stelt mij voor de volgende keuze: Er is hier 1 huis te huur en er zijn 2 kandidaat-gezinnen die ervoor in aanmerking komen. In het ene gezin is één van de leden in levensgevaar, oftewel heeft een sociaal-medische urgentie, en dat kun je oplossen door dit huis aan hen te geven. Het andere gezin is prima is orde, maar wel het laatste gezin in een verouderd woonblok dat de woningcorporatie wil laten slopen en vervangen door nieuwbouw, oftewel dit gezin heeft een herstructureringsurgentie. Als dit tweede gezin het huis niet krijgt, wordt die sloop en nieuwbouw voor onbekende tijd uitgesteld. Welke gezin vind jij dat de woning moet krijgen? Zonder enige twijfel zou ik dan antwoorden dat het eerste gezin de woning moet krijgt....

Ik verwacht dat als je nu op straat random 10 inwoners van Pijnacker-Nootdorp diezelfde vraag stelt, je ook 10x datzelfde antwoord zult krijgen. Het is namelijk gewoon vanuit menselijke perspectief de juiste keuze. Het huidige beleid is hier niet voor niets mee in lijn. Naar mijn mening zijn de nadelen van het wijzingen van het huidige beleid, en met nadelen bedoel ik het menselijk leed dat hier potentieel uit kan voortkomen, veel groter dan de voordelen van sneller bouwprojecten kunnen realiseren. Met deze motie probeer ik voor elkaar te krijgen dat we als Raad ook de juiste beleidskeuze blijven maken op dit punt. Ik hoop op een brede steun.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.