Inbreng beeld­vor­mende verga­dering 14 maart 2019


14 maart 2019

4a Gemeenschappelijke regeling samenwerking gemalen en persleidingen stedelijk afvalwater

Op 26 februari heb ik via de griffie schriftelijke vragen gesteld over dit onderwerp. Pas vandaag stond het opgevraagde bedrijfsplan bij de ingekomen stukken. Ik heb het nog niet kunnen bestuderen. Ik wil daarom vragen dit agendapunt door te schuiven naar volgende week en het dan zowel beeld- als oordeelvormend te bespreken.

5a Verzamelplan 2018-2019

In de staat van wijzingen staat dat in artikel 4.1 sub b onder 1. 'en ganzen' wordt geschrapt.

De onderbouwing hiervoor in de nota van beantwoording zienswijze luidt:

"Het schrappen van 'en ganzen' uit de bestemming in het voorliggende verzamelplan is derhalve weinig zinvol. Echter, er is ook niets op tegen ganzen uit de planregels van het de planregels van het bestemmingsplan Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2018/2019 te schrappen. "

Begrijp ik hieruit goed dat de verwijdering van 'en ganzen' alleen wordt gedaan, omdat 1 indiener van een zienswijze daar om vraagt, terwijl er vanuit het oogpunt van de gemeente geen nut of noodzaak is om dit aan te passen in het Verzamelplan?

Zo ja, is het gebruikelijk om indieners van zienswijze altijd hun zin te geven onder het mom van 'baat het niet dan schaadt het niet'?


5d Verlenging Nota grondbeleid 2015-2019

Ik heb geen beeldvormende vragen over dit stuk.

5e Nota misbruik en oneigenlijk gebruik gemeentelijke regelingen 2018-2021

Hartelijk dank voor de duidelijke beantwoording van mijn vragen over de hondenbelasting. Ik heb geen aanvullende beeldvormende vragen.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.