Bijdrage 31 januari 2019


4 februari 2019
5c Ontwerp Huisvestingsverordening 2019
Vraag: Ik lees dat een verandering t.o.v. de vorige verordening is dat 'sociaal-medisch urgenten" gelijkgesteld worden aan 'herstructureringsurgenten'. In welke situaties krijgt men een sociaal-medische urgentieverklaring (bv. gezinnen met kinderen die dakloos geworden zijn, ex-gedetineerden, vechtscheidingen)?
Antwoord: Nadere informatie hierover volgt schriftelijk.

Vraag: Is het wettelijk gezien mogelijk als alleen PN af te wijken van het gelijkstellen van bovengenoemde urgenten?
Antwoord: Ja.

Vraag: Op pagina 20 staat dat afspraken met sommige woningcoöperaties niet lukken. Welke cooperaties en welke afspraken?
Antwoord: Alle cooperaties in PN en afspraken t.a.v. bouw van meer huurwoningen, verkopen van huurwoningen en verduurzaming van de woningen.

Vraag: Op pagina 23 (5.5) wordt gesproken over nog op te stellen beleidsregels. Heeft de Raad hier een rol in?
Antwoord: Nee, dit is een collegebevoegdheid.

Vraag: Wat is een uniform medium (Art 3.3 lid 1) in deze context? 
Antwoord: Woonnet Haaglanden.

5e Startnotitie Omgevingsvisie
Duidelijk verhaal. Geen vragen.

5f Startnotitie Energietransitie
Vraag: Waar was het geld van het duurzaamheidsbudget 2018 en de reserve energieneutraal oorspronkelijk voor begroot? Of was er geen concreet bestedingsdoel?
Antwoord: Er is minder uitgegeven dan begroot en daarom is er geld over.

Vraag: Gaan er ook tussentijdse doelen (tijd en opwekking/besparing) gesteld worden om de voortgang te monitoren?
Antwoord: Ja.

Vraag: Komen er duidelijke criteria voor wat bedoeld wordt met 'haalbaar en betaalbaar'?
Antwoord: Ja, zodra het pakket aan maatregelen van het Rijk bekend is.Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.