Bijdrage aan de beeld­vor­mende verga­dering van de Gemeen­teraad van Pijnacker-Nootdorp op 10 januari 2019


10 januari 2019

5f. Voorontwerpbestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan implementatie Standaardregels 2019’

Vraag: Heb ik goed begrepen dat door het invoeren van de uitzondering voor hoeksituaties, niemand meer nadeel/beperking ondervindt van de nieuwe regels voor erfbebouwing? Indien nee, gaat u de benadeelden daar dan wel via een brief van op de hoogte stellen?Antwoord: Ja, niemand ondervindt meer nadeel.

Vraag: standaardregels 16.3.b: Wat betekent 'dat het woonkarakter en milieu niet onevenredig mogen worden aangetast' door beroep of bedrijf aan huis? Kunt u een voorbeeld geven van een evenredige aantasting die wel mag? Waarom heeft u gekozen om het 'niet evenredig' op te nemen, dit zorgt voor grijze gebieden.Antwoord: Niemand mag er last van ondervinden.

5g. Voorontwerpbestemmingsplan Ypenburg-Nieuwe Veen / 5h. Ypenburg Centraal / 5i. Ypenburg Craeyenburch
Vraag: p1. 'actualisatie bestemmingsplan wegens actualisatie beleid' Welk beleid wordt hiermee bedoeld?Antwoord: Er is geen nieuw beleid, ze vinden het beter om up to date bestemmingsplannen te hebben in voorbereiding op de nieuwe omgevingswet.

Vraag: p16./p22./p16. Bestaande woningvoorraad verduurzamen: Hoe gaat de gemeente daar exact uitwerking aan geven?
Antwoord: Ze gaan niets doen op dit gebied. Het staat er alleen ter informatie voor de inwoners. Plannen en acties komen pas met nieuw vast te stellen beleid in 2019 op gebied van verduurzaming in het algemeen en de bestaande woonvoorraad in het bijzonder.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.