Bijdrage agendpunt "4c Beleids­kader wijken die werken" tijdens de oordeel­vor­mende verga­dering van 13 december 2018


16 december 2018

Op zich ziet het beleidskader er goed uit. Voor ons is van belang dat de wijken verder vergroenen wat kan bijdragen aan de gezondheid en het welbevinden van de bewoners, zowel mens als dier.

Verder vinden we het van groot belang dat de groep kwetsbare mensen in de wijken goed worden betrokken bij de samenleving en dat zij op een goede manier ondersteund worden in hun zelfredzaamheid voor zover mogelijk. Dat geldt niet alleen voor jongeren, ouderen, vergunninghouders, werkzoekenden en mensen met beperking tot participatie, maar ook voor LHBTI+ inwoners en bijvoorbeeld vrouwelijke immigranten. We vinden dat ook deze groep betrokken moet worden.

We vinden dat de ondersteuning in de zelfredzaamheid te weinig tot uiting komt in dit kader. Er wordt meer gesproken over een actief ondersteuningsbeleid van de gemeente en SBJ (SBJ SamenSterk bestaat uit drie organisaties. Stichting Welzijn en Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp (SWOP), Bibliotheek Oostland en Stichting Jeugd & Jongerenwerk Midden-Holland) tot meer betrokkenheid bij samenleving, dan dat er wordt aangegeven hoe dit leidt tot die zelfredzaamheid. En er zullen altijd mensen zijn, die niet zelfredzaam kunnen zijn in onze samenleving. Zij verdienen blijvend de steun van de gemeente.

Misschien nog goed om de volgende onderdelen te laten vallen onder zelfredzaamheid:

- Dagbesteding (vrije tijd, zinvolle activiteiten).

- Lichamelijk, psychisch en cognitief functioneren (gezondheid)

- Sociaal netwerk.

- Woonsituatie.

- Huishouden.

- Algemene dagelijkse levensverrichtingen.

- Mobiliteit.

- Financiƫn.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.