Bijdrage Oordeels­vorming Hart van Nootdorp


22 april 2021

Deze gebiedsontwikkeling is geen makkelijk traject geweest en het is hard werken geweest voor alle betrokkenen, maar de voorliggende gebiedsvisie mag er dan ook wel wezen. De nieuwe Jan Jansenhal is ingepast op de locatie van de oude en hierdoor is het mogelijk geworden een maximaal aantal nieuwe woningen voor jongeren en ouderen in het centrum van Nootdorp te bouwen. Onze fractie is hier heel blij mee. Dit soort inbreilocaties zien wij als de sleutel tot en oplossen van het woningtekort. Meerdere functies zijn in de nieuwe gebouwen gecombineerd en parkeren is deels ondergronds opgelost. Een ontwerp van een ruime groene woonomgeving met oog voor natuurinclusiviteit, biodiversiteit en klimaatbestendigheid is mede dankzij deze ruimtebesparing mogelijk geworden. Graag vragen wij nogmaals aandacht voor het zo veel mogelijk herplanten van bestaande bomen en groen. Het is wat duurder, al zal dit in het niets vallen bij de totale investering, maar dan heb je wel behoud van de natuurlijke eyecatchers en meteen een prachtige groene omgeving, niet één die eerst nog jaren moet groeien. Tot slot hebben we de zorgen over de verkeersveiligheid ook gehoord. De verkeersdichtheid in het gebied is hoog en daarmee de kans op ongelukken ook. Het lijkt ons zeer verstandig het aantal kruispunten zo laag mogelijk te houden, zoals in deze visie wordt voorgesteld, en maximaal in te zetten op snelheidsbeperkende maatregelen voor het gemotoriseerd verkeer ter plaatse. We gaan er vanuit dat dit laatste in de nadere uitwerking zijn plek zal krijgen, evenals veilige uitritten. Samengevat is onze fractie blij met de voorliggende gebiedsvisie en zal ermee instemmen.

Annemieke Hulsbergen
Raadslid Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Oordeel Programma Water en Klimaatplan

Lees verder

Bijdrage oordeelsvorming concept Omgevingsvisie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.