Oordeel Programma Water en Klimaatplan


8 april 2021

Er staan veel mooie plannen in het voorstel, zoals de inzet op vergroening van tuinen, aanpak Bodemdaling, gezond water, tegengaan hittestress.

Het Mini bos (Tiny Forest) en onderzoek ernaar bij de Gantellaan bij Klapwijk vinden we echt een geweldig voorstel, evenals het realiseren van 2 Urban waterbuffers! Ook het hergebruik van biomassa vinden we een prima voorstel, omdat het hoger op de duurzaamheidsladder staat. En de innovatieve inzet op aquathermie. Veel dank college voor deze mooie voorstellen!

We zien graag dat het college inzet op veelvuldig planten van bomen, gezien de vele voordelen ervan ook voor water en klimaat en verdere vergroening van wijken!

Wat we missen in het plan is de inzet op groene daken. Bij nieuwbouw, maar ook het klimaatbestendig maken van Klapwijk kan dit worden meegenomen. Dat heeft zeer veel voordelen.

Ik zal dit nader toelichten:

  • Ze zijn isolerend en het geeft besparing op koeling en kosten hiervoor.
  • Ze gaan hittestress tegen door te zorgen voor minder opwarming in de bebouwde gebieden.
  • Ze kunnen 50 – 80% van het regenwater bufferen, verdampen en sterk vertraagd afvoeren. Hierdoor worden rioolsystemen sterk ontlast.
  • Ze beschermen tegen extreme temperatuurswisselingen, UV-straling en mechanische beschadigingen.
  • Groene daken en gevels bieden plaats aan het versterken van flora en fauna en de biodiversiteit, zoals insecten. Groene daken werken als een biofilter, ze binden CO2, absorberen fijnstof, verminderen geluidsoverlast en zorgen voor reiniging van het regenwater.
  • Als laatste dragen groene daken ook bij aan het welzijn van mensen, omdat groen hoog gewaardeerd wordt.

Daarom vragen we het college een plan uit te werken om groene daken te stimuleren (eventueel via een subsidieregeling). Er kan begonnen worden met de gemeentelijke gebouwen.

Noot: de gemeente gaat actief inzetten op groene daken en het gemeentehuis heeft al een groen dak.

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Bijdrage oordeelsvorming Werkboek Oostland

Lees verder

Bijdrage Oordeelsvorming Hart van Nootdorp

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!