Bijdrage Oordeel­vor­mende verga­dering


12 februari 2021

Agendapunt 5b. Publieke samenwerking Avalex en HVC

De feitelijke vraag die vandaag voorligt, is niet hoe we ons afval laten verwerken komende jaren, maar of we mede-eigenaar willen worden van het bedrijf HVC. Wat onze fractie betreft doen we dat niet om de volgende drie redenen:

  • Het is een nog verdere inperking van het democratisch proces rondom de afvalverwerking in onze gemeente.
  • Het is een fuik waar je niet meer uitkomt en waarbij alleen een schijnveiligheid bestaat t.a.v. tarieven.
  • We zouden hierdoor ook mede-eigenaar worden van een vervuilende biomassacentrale.

Onze fractie heeft in 2020 ingestemd met een onderzoek naar inbesteden bij HVC, omdat er altijd zwaarwegende redenen kunnen zijn om iets toch wel te doen. We hebben deze redenen echter niet gevonden in het rapport van KplusV. Onze fractie heeft inbesteden bij HVC afgewogen op grond van de people, planet, profit redenatie. Ik neem u kort mee in onze gedachtegang:

Profit

De constructie van deze gemeenschappelijke regeling wordt net als bij Avalex een dubbelrol, waarbij de gemeente zowel eigenaar als klant is. Deze constructie heeft ons tot op heden niet veel goeds gebracht. Het is een fuik gebleken waar geen ontsnappen uit mogelijk is. Keer op keer blijkt weer dat onze invloed in gemeenschappelijke regelingen zoals Avalex zeer beperkt is en het echte democratisch proces ver te zoeken is. En nu ligt de vraag voor of we deze constructie nog complexer willen maken door in te besteden bij HVC. Het lijkt bijna een retorische vraag.

Het voornaamste argument om in te besteden bij HVC lijkt enige vorm van kostenbeheersing te zijn, maar echte zekerheid daarover krijgen we niet. Zeker niet voor de langere termijn. Het blijft een gok en duurder wordt het sowieso. En als inbesteden al een paar euro per inwoners gaat schelen, dan moet je je serieus afvragen tegen welke prijs? Er bestaat geen uittredingsprocedure bij HVC, noch de wil om dit vast te leggen! Onze fractie voorziet een tweede hoofdpijndossier naast Avalex.

Planet

De duurzaamheidsplannen van HVC zijn niet anders of beter dan van afvalverwerkers, waarbij we kunnen aanbesteden en waar we na een vaste periode weer vanaf kunnen. Geen voordeel hier dus. En het wordt nog erger: HVC is eigenaar van een biomassacentrale waarin sloop- en afvalhout wordt verbrand. Zo’n centrale wil deze raad niet in Pijnacker-Nootdorp, en terecht, maar als hij elders staat willen we dan opeens wel mede-eigenaar worden? Dat is toch gek? Deze centrale zal ook gewoon fijnstof uitstoten.

People

Weten we eigenlijk wel wat de inwoners van Pijnacker-Nootdorp willen in dezen? We gaan uit van een zo laag mogelijk tarief ten koste van alles, dat is een aanname, maar misschien dat duurzaamheidsparameters wel sterker tellen voor de meerderheid. De invloed om hierop te sturen is al verkleind door de GR Avalex en wordt helemaal verwaarloosbaar als we deeleigenaar van HVC worden. Willen onze inwoners dat echt?

Kortom, onze fractie vindt inbesteden geen goed plan wegens het ondemocratisch karakter van deze GR, de fuik waar we ons in begeven als klant en het mede-eigenaarschap van een biomassacentrale, en zal tegen dit voorstel stemmen.

Carla van Viegen
Annemieke Hulsbergen
Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Bijdrage maatschappelijke impactanalyse

Lees verder

Bijdrage Interventieplan kostenbeheersing sociaal domein

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken personen

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.