Bijdrage oordeels­vorming Finan­ciële Veror­dening


14 oktober 2021

5a. Nota rente en Treasury 2021

Inmiddels heb ik begrepen dat de vorige ‘nota rente’ niet per besluit hoeft te worden ingetrokken, omdat het geen formeel juridisch stuk is, maar alleen een interne afsprakenlijst en omdat de einddatum al lang gepasseerd is. Dat laatste is natuurlijk niet erg netjes en ik verwacht dat het college de volgende keer wel op tijd is. Verder sluit ik me geheel aan bij het advies van de auditcommissie ten aanzien van leesbaarheid. Onze fractie kan instemmen met deze nota.

5b. Nota reserves en voorzieningen 2021-2024

Technisch inhoudelijk zijn we akkoord met de voorliggende aangepaste nota. Aangegeven is dat de bestemmingsreserve ‘Hier past een boom’ wordt opgeheven, omdat het onderdeel van het beleid is geworden. Inderdaad vonden wij op de website van de gemeente een pagina over het indienen van een boomplantverzoek en wij begrijpen uit de beantwoording tijdens de beeldvorming dat de kosten hiervan binnen de lopende exploitatie worden opgevangen:

https://www.pijnacker-nootdorp...

Een checkvraag: kunnen wij er vanuit gaan dat het boomplantverzoek inderdaad blijft bestaan na opheffen van de reserve en dat de gemeente de kosten van de boom en het planten ervan blijft betalen? Antwoord wethouder Ja. Het nadeel van deze manier van werken, is dat we als raad het effect van deze regeling niet kunnen volgen via de P&C cyclus stukken. Daarom vragen we het college voortaan in de jaarrekening op te nemen hoeveel nieuwe bomen er geplant zijn in onze gemeente in het betreffende jaar, uitgesplitst naar vervanging, aanplant vanwege nieuwbouw/renovatie en n.a.v. een boomplantverzoek. Om dit in perspectief te kunnen plaatsen willen we daarbij ook graag het aantal gekapte bomen in het betreffende jaar weten. Zou de wethouder dit willen toezeggen? Antwoord wethouder nee.

5c. Nota waardering en afschrijving activa 2021

We zijn akkoord met de voorliggende aangepaste nota en kunnen hiermee instemmen.

5d. Financiële verordening

We zijn akkoord met de voorliggende aangepaste verordening en kunnen hiermee instemmen.

Annemieke Hulsbergen
Raadslid Partij voor de Dieren
Pijnacker-Nootdorp

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage oordeelsvorming Beleidsplan Bodemkwaliteitskaart en Ontwerpnota Bodembeheer

Lees verder

Bijdrage Begroting 2022

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.