Bijdrage oordeels­vorming Sociaal cultureel centrum


17 juni 2021

4b. Sociaal Cultureel Centrum

De fractie van de Partij voor de Dieren vindt het de hoogste tijd om meer in cultuur te gaan investeren in Pijnacker-Nootdorp. Onze gemeente is sterk gegroeid, maar de culturele faciliteiten zijn niet meegegroeid. Na een uitgebreid proces van startnotie en participatie blijkt er vooral in Pijnacker een tekort aan fysieke ruimte ervaren te worden door het cultureel veld. De eerste studies wijzen uit dat een sociaal cultureel centrum deze behoefte kan invullen. We besluiten volgende week om in een diepgaandere voorstudie met toekomstige gebruikers tot een locatiekeuze en een ontwerp te komen. Over de investering besluiten we daarna pas. Door deze stap in te bouwen, kan de business case worden uitgewerkt en kunnen openstaande vragen over kosten en behoefte beter beantwoord worden, zodat we t.z.t. een weloverwogen investeringsbeslissing kunnen nemen. We zien graag dat het cultureel centrum een multiculturele ontmoetingsplek wordt, waar mensen uit de verschillende geledingen van de samenleving elkaar kunnen ontmoeten.

Cultuur zorgt voor een verrijking van het leven voor de immateriële waarde die de Partij voor de Dieren belangrijk vindt. Kunst en cultuur vormen een onmisbare basis voor een leven in vrijheid, waarin nieuwe wegen kunnen worden verkend en mensen zich ten volle kunnen ontplooien. Cultuur heeft een grote betekenis voor de mens: het zet aan tot reflectie, maakt emoties los, draagt bij aan inspiratie, kennisontwikkeling, ontplooiing en welbevinden. Voor Pijnacker-Nootdorp met inwoners uit diverse culturen heeft cultuur ook een belangrijke collectieve betekenis. ‘Multiculturele cultuur’ kan zorgen voor intermenselijke verbondenheid in onze gemeente. Daarnaast blijkt de cultuur positieve gevolgen te hebben voor een kwalitatieve verbetering van de leefomgeving en de sociale cohesie van de verschillende bevolkingsgroepen. Omdat kennis van de eigen cultuur één van de grondslagen vormt voor respect voor andere culturen en omdat cultuur een belangrijke bijdrage levert om van Pijnacker-Nootdorp een aangenamere samenleving te maken.

We verwachten dat de realisatie van dit centrum het wonen in onze gemeente meer verrijkt en het nog aangenamer wordt en het saamhorigheidsgevoel zal versterken. Daarom zullen we van harte instemmen met dit voorstel!

Annemieke Hulsbergen
Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Bijdrage oordeelsvorming weidevogelkerngebied Zuidpolder

Lees verder

Bijdrage Oordeelsvormende vergadering Kadernota 2022

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.