Bijdrage ziens­wijze stra­te­gische agenda MRDH


12 april 2019

Het gaat hier om de zienswijze strategische agenda MRDH. Toch wil ik graag op deze documenten nader inzoomen, wat een verduidelijking geeft ten aanzien van ons oordeel over de zienswijze.

Duurzaamheid

De Partij voor de Dieren vindt de investeringen in groen en recreatie goed. Maar als er al over natuur en groen wordt gesproken, betreft dit enkel het economisch vestigingsklimaat. De natuur heeft echter ook een intrinsieke waarde en de zorg voor dieren ebn hun leeomgeving wordt niet genoemd en er zijn geen verbeteringen gepland. Het is ook hun leefomgeving en die wordt ernstig aangetast door de economische groei die wordt nagestreefd. Wat dat betreft vinden wij het evenwicht tussen people, planet en profit, dus een werkelijke duurzame ontwikkeling, niet in balans.

Economische groei

Het stimuleren van innovatie en betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt, daar kunnen we ons in vinden, maar niet in economische groei, zoals voorgesteld in de strategische agenda van de MRDH. Economische groei is niet de oplossing, maar de oorzaak van heel veel problemen. De Partij voor de Dieren is voorstander van een transformatie van het economisch systeem, waarbij een duurzame ontwikkeling wordt nagestreefd, die rekening houdt met wat de aarde aankan. Earth Overshoot Day, de dag van een bepaald jaar wanneer - vanaf 1 januari geteld - wereldwijd net zoveel van de aardse grondstoffen, voedingswaren, en dergelijke heeft opgebruikt als wat de Aarde in één jaar tijd terug kan opbrengen en geproduceerde afvalstoffen kan verwerken. Dat was in 1981 14 december en nu al op 1 augustus. We kunnen niet op deze manier doorgaan. We leven bijna de helft van het jaar op de pof.

We zijn voorstander van de Doughnut economie, zoals beschreven door Kate Raworth, die gaat over een economische systeemverandering. Ze zegt: Kritiek op het bestaande is niet genoeg, je moet ook met alternatieven komen. Het huidige economische systeem veroorzaakt een groeiverslaving met ernstige nadelige gevolgen voor de leefbaarheid. We zullen het dus anders moeten gaan organiseren. En dat kan ook! Door te werken aan een duurzame, reële economie creëren we duurzame banen. Kortom de Partij voor de Dieren is voorstander van transformatie van het huidige economische systeem.

Mobiliteit

Wat betreft de mobiliteit vinden we dat er meer moet worden geïnvesteerd in fiets en OV en minder in nieuwe wegen.

Er staan een aantal goede voorstellen in, maar alles overwegende slaat de weegschaal door naar voorstellen waar de Partij voor de Dieren zich niet in kan vinden. Daarom zullen we ook niet instemmen met de voorgestelde zienswijzen strategische agenda en ontwerpbegroting 2020 MRDH.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!