Bijdrage start­no­titie parti­ci­patie


22 maart 2019

Het hebben van werk is voor veel mensen belangrijk om actief deel te nemen in de samenleving, voor het verkrijgen van inkomen en vanwege zingeving. Voor veel mensen zorgt hun werk vanwege het toegenomen werktempo en de noodzaak om continu te presteren voor meer stress en haast in onze samenleving. Veel mensen haken daardoor af met werken. Bovendien loont werken voor steeds meer mensen in Nederland minder. Zeker voor mensen met een laag opleidingsniveau. Vanuit de gemeente kunnen we daar niet zo heel veel aan doen, maar wel aan de zorg voor en weerbaarheid van een kwetsbare groep mensen.

We zouden ervoor willen pleiten dat binnen de VNG er bij het Rijk op wordt aangedrongen dat werkzoekenden vrijwilligerswerk en stages kunnen doen, ook als dat werk niet direct op terugkeer naar de arbeidsmarkt gericht is wat leidt tot minder uitvoeringskosten, meer helderheid voor de burger. Daarnaast zijn we ook benieuwd naar de mogelijkheden voor het financieel aantrekkelijk maken voor lokale MKB-ondernemers om iemand met een bijstandsuitkering in dienst te nemen.

De Partij voor de Dieren wil dus erop aansturen dat de gemeente uitkeringsgerechtigden stimuleert om vrijwilligerswerk, mantelzorg en stages te doen, ook als deze activiteiten niet direct gericht zijn op terugkeer naar de arbeidsmarkt, maar zonder dat het verplicht vrijwilligerswerk wordt. Uitgangspunt hierbij is in eerste instantie het belang van de uitkeringsgerechtigde, niet de organisatie die (goedkoop) extra menskracht in wil zetten.

De PvdD wil dat statushouders worden geholpen om zo snel mogelijk te integreren en ondersteund worden bij inburgering en het leren van de taal. Ook de privacy van gegevens van uitkeringsgerechtigden is voor de Partij voor de Dieren een belangrijk uitgangspunt!

Samengevat hebben we al wel een eigen mening over het participatiebeleid, maar we laten ons graag inspireren door de input die gegeven wordt naar aanleiding van deze startnotitie. We kunnen instemmen met deze Startnotitie en de 25.000 euro voor nader onderzoek en een interactieve bijeenkomst,. We willen ons alleen nog niet vastleggen op de inhoud. We hebben er vertrouwen in dat de wethouder het vervolgproces op een goede manier oppakt en zien uit naar de uitkomsten en vervolgbespreking.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!