Inbreng oordeel­vor­mende verga­dering parkeer­normen en fiets­routes


23 maart 2021

4b. Ontwerp nota parkeernormen

Het is geen geheim dat wat onze fractie betreft een groot deel van de parkeerplaatsen in Pijnacker-Nootdorp vervangen mag worden door groen. Desalniettemin kan onze fractie instemmen met deze ontwerpnota. Wij zien deze nota als een klein stapje in de goede richting. Door aan te sluiten op de actuele kentallen, ga je mee met wat er in de maatschappij gebeurt qua vermindering en verandering van autogebruik. Onze fractie denkt dat dit een goede gang van zaken is en dat we met de volgende actualisatie geen negen jaar moeten wachten. Ontwikkelingen op het gebied van duurzame mobiliteit kunnen snel gaan. Wat onze fractie betreft actualiseren we bijvoorbeeld elke keer als er nieuwe kencijfers zijn die significant gewijzigd zijn of elke twee jaar. Graag een reactie van het college hierop. Dit was het voor de eerste termijn.

4c. Raadvoorstel metropolitane fietsroutes

We hebben het in de Raad vaak over participatie. De participatie op dit onderwerp heeft al min of meer plaatsgevonden in de ‘Muren van de omgevingsvisie’. Op de vraag ‘Wat zou u helpen om vaker te kiezen voor openbaar vervoer?’ antwoordt 74,3% van de respondenten ‘Veilige, doorgaande (snel)fietspaden.’ Dit is het hoogste percentage dat ik tegenkwam in het hele document. Kortom driekwart van onze inwoners wil graag dat deze fietssnelwegen er komen. Onze fractie sluit zich hier van harte bij aan. Fietsen is goed voor het milieu en goed voor de gezondheid. Deze fietssnelwegen zullen het fietsgebruik stimuleren in Pijnacker-Nootdorp en de gehele regio. Tijdens de beeldvorming zijn onze zorgen t.a.v. de financiële inbreng van andere gemeentes en de subsidie weggenomen. Ten aanzien van asfalt ten koste van groen, waar we ook altijd zeer kritisch op zijn, geldt in dit geval dat de ecologische opbrengsten aanzienlijk hoger zullen zijn dan de kosten. En ja, dit project kost flink wat geld, maar het bedrag wordt grotendeels gedragen door de MRDH en valt in het niets bij de kosten voor snelwegen voor auto’s. Kortom, we zullen instemmen met het voorstel dat voorligt. Wie had dat ooit gedacht he, de Partij voor de Dieren die stemt voor investeren in asfalt en snelwegen, maar u zult met me eens zijn dat dit een bijzonder geval is.

Uiteraard verwachten we dat de ecologische brug over de A13 ook gelegd zal worden, geïntegreerd met de nieuwe fietsbrug. Hiervoor wachten we het onderzoek van de Gemeente Delft en een nader voorstel van het collega af. Dit was het voor de eerste termijn.

Annemieke Hulsbergen
Raadslid Partij voor de Dieren
Pijnacker-Nootdorp

Interessant voor jou

Bijdrage oordeelsvormende vergadering Woningbouw Korteweg Kerkweg

Lees verder

Bijdrage oordeel bestemmingsplan Ruyven-Zuidpolder

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.