Bijdrage oordeel bestem­mingsplan Ruyven-Zuid­polder


8 april 2021

We zijn blij met de toevoeging van nieuw weidevogelgebied in de Zuidpolder.

Maar ons belangrijkste bezwaar t.a.v. dit bestemmingsplan zijn de niet opgenomen paddocks van stal Westerman en ik zal dit toelichten.

Op stal Westerman staan zo’n 60 paarden, die zomer en winter elke dag een paar uur buiten komen. En dat is noodzakelijk, want paarden zijn kuddedieren en bewegingsdieren. In de natuur leggen ze gemakkelijk 30 km per dag af.

Paarden hebben sociaal contact en veel beweging nodig. Daarom is het voor hun welzijn noodzakelijk dat zij elke dag minimaal een aantal uren vrij kunnen bewegen in de buitenlucht en sociaal contact kunnen hebben met soortgenoten.

Pensionstal Westerman voldoet aan deze voorwaarde door in de zomer de paarden te weiden en in de winter, als de veengrond te drassig en ongeschikt is, de paarden buiten te zetten in paddocks. Je kunt paarden niet de gehele winter op stal laten staan zonder vrije beweging. Dat druist ten zeerste in tegen de welzijnseisen, die gesteld zijn voor paarden.

De Sectorraad Paarden is een adviesorgaan van het Ministerie van LNV op het gebied van paardenwelzijn en heeft in opdracht richtlijnen voor het welzijn van paarden en pony’s opgesteld.

Dit gaat onder andere over lichthoeveelheid, stallingseisen, waaronder schuilstallen, en veiligheid van paarden en pony’s, maar ook het volgende staat erin omschreven onder richtlijn 5: paarden in individuele huisvesting krijgen dagelijks minimaal 2,5 uur beweging buiten de box, tenzij dit niet mogelijk is door specifieke omstandigheden onder andere een gezondheidsrisico, ziekte of gebrek. Dagelijkse vrije beweging is noodzakelijk

De Sectorraad Paarden hanteert ten aanzien van dierwelzijn de volgende definitie: “Welzijn is een mentale toestand van welbevinden, die ontstaat als het dier in voldoende mate in zijn natuurlijke behoeften kan voorzien en waarbij het dier vrij is van pijn en andere ongemakken.” Deze definitie is grotendeels gebaseerd op de vijf vrijheden die zijn opgesteld in het rapport van de Commissie Brambell (1965). Als er aan een of meer van deze vrijheden (chronisch) niet wordt voldaan kan het welzijn van een dier in het geding zijn. En een paard kan niet aan zijn natuurlijke behoeften voldoen als het zijn natuurlijke soorteigen gedrag niet kan uiten, zoals sociaal contact met soortgenoten en voldoende beweging.

Het mag duidelijk zijn dat het welzijnsbelang van de paarden voor de Partij voor de Dieren prioriteit heeft en dat hoe dan ook de paddocks moeten blijven!

En de PvdD vraagt zich af waarom de gemeente nu ineens gaat handhaven terwijl de paddocks er al 17 jaar liggen en er tot nu toe geen haan naar gekraaid heeft. Dat is voor ons onbegrijpelijk. En sterker nog, Westerman heeft zelfs een stukje grond afgestaan aan de gemeente t.b.v. verbreding van een sloot. Hij heeft toen een mondelinge toezegging van een ambtenaar gehad om paddocks te mogen plaatsen. En de paddocks zijn gewoon opgenomen in de milieuvergunning. Ik heb de indruk dat Westerman graag wil meewerken aan een goede oplossing, maar dat de plotselinge handhaving van de gemeente en het moeten verdwijnen van de paddocks voor hem uit de lucht kwam vallen. Dat kan en moet anders vindt de PvdD.

De zitting van de bezwarencommissie is op 24 mei a.s. De Partij voor de Dieren ziet graag dat de besluitvorming over dit bestemmingsplan wordt uitgesteld tot na de uitspraak van de bezwarencommissie. Graag horen we de reactie van andere fracties hierover. De wethouder heeft aangegeven te willen wachten met beantwoording van vragen nadat er uitspraak is gedaan door de commissie bezwaarschriften.

Daarnaast zien we graag dat in de nieuwe omgevingsvisie een hoofdstuk wordt opgenomen over paardenbeleid in onze gemeente, waaronder paard en landschap. Pijnacker-Nootdorp is een echte paardengemeente met haar vele buitengebieden. We begrijpen dat niet alles mogelijk is in het belang van goed landschapsbeheer, maar vanuit welzijnsoogpunt is het belangrijk wel mogelijkheden te bieden om paarden dagelijks een aantal uren per dag vrij te kunnen laten bewegen in de buitenlucht en dat zien we graag opgenomen in de omgevingsvisie. Graag een reactie van de wethouder. Dit was het voor de eerste termijn.

Noot:

  • Er komt een hoofdstuk paardenbeleid in het nieuwe Omgevingsprogramma.
  • De wethouder heeft toegezegd haar uiterste best te doen om tot een goede oplossing van de paddocks te komen, maar eerst te willen wachten op de uitspraak van de bezwarencommissie. De handhaving is tot die tijd stil gelegd. Bij het verzamelplan dat later dit jaar komt, kan het worden meegenomen.

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Inbreng oordeelvormende vergadering parkeernormen en fietsroutes

Lees verder

Bijdrage oordeelsvorming Werkboek Oostland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!