Stem­ver­klaring bij agen­dapunt '4e Ziens­wijze Gover­nance Avalex' van de besluit­vor­mende raad­ver­ga­dering van 27 juni 2019


30 juni 2019

Ondanks dat onze fractie het onwenselijk vindt dat een overheidsorganisatie participeert in een BV, zullen wij voor deze zienswijze stemmen, omdat wij de huidige aanpassing in de governance beschouwen als een tussenstap naar volledige privatisering.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.