Amen­dement finan­ciële onder­steuning wildopvang Delft


6 november 2018

Amendement

Financiële ondersteuning wildopvang Delft

Agendapunt : 3B

Onderwerp : Begroting 2019

Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp, in vergadering bijeen op 6 november 2018 ter behandeling van bovengenoemd onderwerp,

gelet op artikel 43 van het Reglement van Orde van de Raad, gezien het voorstel van het College om de begroting 2019vast te stellen,

Aan het besluit als beslispunt toe te voegen:

1). Jaarlijks € 15.000 ter beschikking te stellen als financiële vergoeding voor wildopvang in Delft, dit bedrag te dekken uit het positieve begrotingssaldo.

Toelichting

De Wildopvang in Delft vangt jaarlijks ruim 300 gewonde en zieke, in het wild levende vogels en zoogdieren op uit de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Dat is 10% van het totaal aantal dieren dat in de wildopvang jaarlijks wordt opgevangen. Hiermee geeft de wildopvang Delft voor de samenleving invulling aan de wettelijke algemene zorgplicht voor in het wild levende dieren binnen onze gemeente conform artikel 1.11 van de Wet Natuurbescherming.

De Wildopvang Delft heeft aangegeven in financiële moeilijkheden te verkeren en daardoor in 2019 genoodzaakt te zijn de deuren te sluiten. De opvang kan deze service dus niet meer verlenen als er geen financiële oplossing komt.

In de regio zijn er onvoldoende alternatieve wildopvang locaties vanwege het stoppen van diverse andere wildopvangen door o.a. toegenomen wettelijke regels, waaraan voldaan moet worden en ook financiële problemen.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft er belang bij om gebruik te kunnen blijven maken van de wildopvang in Delft,zowel vanuit het oogpunt van diervriendelijk beleid als vanuit het oogpunt de continuering van de service voor haar burgers om hiermee aan artikel 1.11 van de Wet Natuurbescherming te kunnen blijven voldoen.

Carla van Viegen Partij voor de Dieren

Manuela Bijl Eerlijk Alternatief


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Subsidieaanvraag verbetering ruiterpaden

Lees verder

Kinderpardon

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!