Subsi­die­aan­vraag verbe­tering ruiter­paden


6 november 2018

Motie

Subsidieaanvraag verbetering ruiterpaden

Agendapunt : 4B

Onderwerp : Begroting 2019 - 2022

Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp, in vergadering bijeen op 6 november 2018 ter behandeling van bovengenoemd onderwerp;

Gelet op artikel 44 van het Reglement van Orde van de Raad;

Constaterende dat:

  • de provincie Zuid-Holland in totaal 3 miljoen euro subsidie ter beschikking stelt om de kwaliteit van ruiterpaden te verbeteren en ontbrekende schakels binnen het ruiterroutenetwerk in Zuid-Holland te verbinden;[1]
  • de kwaliteit van de ruiterpaden in onze gemeente verbetering behoeft, omdat deze vaak van onvoldoende kwaliteit zijn en daardoor slecht of niet berijdbaar zijn;
  • er ontbrekende schakels tussen ruiterroutes in onze gemeente zijn;

Overwegende dat:

  • tijdens een door de gemeente georganiseerde bijeenkomst met pension- en manegehouders in onze gemeente in april 2018 is gebleken dat er veel behoefte is aan veilige en kwalitatief goede ruiterpaden en ruiterpadverbindingen vanaf pensionstallen/maneges naar de beschikbare ruiterroutes in onze gemeente;
  • kwalitatief goede ruiterpaden de veiligheid en het welzijn van mens en dier vergroten;
  • voldoende goede en veilige ruiterpaden in onze gemeente bijdragen aan verbetering van de infrastructuur door gescheiden verkeersstromen;
  • daarmee de overlast tussen verkeersdeelnemers/recreanten wordt verminderd;

Roept het college op;

  • een goed onderbouwde subsidieaanvraag in te dienen bij de provincie Zuid-Holland voor verbetering van de ruiterpaden en ruiterpadverbindingen in onze gemeente;

en gaat over tot de orde van de dag;

Carla van Viegen Partij voor de Dieren

[1]https://www.zuid-holland.nl/@21436/ruiterpaden/


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Uitbreiding m2 groen per woning

Lees verder

Amendement financiƫle ondersteuning wildopvang Delft

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!